Referència

Cartografia digital dels hàbitats CORINE i dels Hàbitats d'Interès Comunitari del Parc Natural Cadí-Moixeró a escala 1:10.000 (2007-2015)

Autors/es

Carreras i Raurell, J., Lluent Vallet, A., Ferré Codina, A.

Fitxa elaborada per

Cartografia dels hàbitats del Parc Natural del Cadí-Moixeró

Encara sense vots
2015
Objectiu

L’objectiu és obtenir una cartografia de detall (a escala 1:10.000) dels hàbitats CORINE i dels hàbitats d’interès comunitari (HIC) del territori del Parc Natural del Cadí-Moixeró, com a eina per a la gestió, la recerca i la docència.

Mètodes bàsics

La llegenda és la llista dels hàbitats CORINE de Catalunya, publicada al Manual dels hàbitats de Catalunya (Carreras et al., eds., 2015). Els elements geomètrics són polígons i punts, els quals s'emmagatzemen en dues capes independents, cadascuna amb la seva base de dades.

A cada element geomètric (polígon o punt), només s'hi pot representar un sol tipus d'hàbitat. En el cas dels punts, s'ha afegit a la base de dades una estimació de la superfície que cobreix l'hàbitat en l'indret assenyalat pel punt. A les dues capes (polígons i punts), i per a cada hàbitat, s'indica també si està inclòs en l’annex I de la Directiva 97/62/CEE (hàbitats d’interès comunitari, HIC), i la seva categoria (prioritari o no).

L’aixecament del mapa, dut a terme per investigadors del Grup de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació de la Universitat de Barcelona, combina la fotointerpretació d’ortoimatges amb el treball de camp (realitzat entre el 2007 i el 2015).

Resultats principals

En el conjunt del Parc Natural (41.000 ha) s’han pogut delimitar un total de 7.397 polígons i 1.319 punts. En total, s’han reconegut 162 hàbitats (127 a la cobertura de polígons i 118 a la de punts) i 33 hàbitats d’interès comunitari (HIC), 23 a la cobertura de polígons i 30 a la de punts; d’aquests 33, n’hi ha 5 que són prioritaris.

Conclusions

Es disposa d’una cartografia precisa de tots els hàbitats de les serres del Cadí i el Moixeró, i àrees adjacents, tant dels que ocupen grans superfícies com dels que es troben sempre en àrees molt reduïdes. Aquest document ha d’esdevenir una eina imprescindible en la gestió del Parc Natural, així com en projectes de recerca o de divulgació relacionats amb la inventariació i la conservació de la biodiversitat.

Memòria mapes Cadi-Moixeró