Referència

Creació d’una Geobase de dades dels hàbitats CORINE del Parc de Collserola a escala 1:10.000

Autors/es

Pérez Haase, A., Carreras i Raurell, J.

Fitxa elaborada per

Cartografia dels hàbitats del Parc Natural de Collserola

Average: 1 (1 vote)
2012
Objectiu

L’objectiu és obtenir una cartografia de detall (a escala 1:10.000) dels hàbitats CORINE i dels hàbitats d’interès comunitari (HIC) del territori del Parc Natural de la Serra de Collserola, com a eina per a la gestió, la recerca i la docència.

Mètodes bàsics

La llegenda és la llista dels hàbitats CORINE de Catalunya, publicada al Manual dels hàbitats de Catalunya. Els elements geomètrics són polígons i punts, els quals s'emmagatzemen en dues capes independents, cadascuna amb la seva base de dades.

A cada element geomètric (polígon o punt), només s'hi pot representar un sol tipus d'hàbitat. En el cas dels punts, s'ha afegit a la base de dades una estimació de la superfície que cobreix l'hàbitat en l'indret assenyalat pel punt. A les dues capes (polígons i punts), i per a cada hàbitat, s'indica també si està inclòs en l’annex I de la Directiva 97/62/CEE (hàbitats d’interès comunitari, HIC), i la seva categoria (prioritari o no).

L’aixecament del mapa, dut a terme per investigadors del Grup de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació de la Universitat de Barcelona, combina la fotointerpretació d’ortoimatges amb el treball de camp (realitzat l’any 2012).

Resultats principals

En el conjunt del Parc Natural (8.375 ha) s’han pogut delimitar un total de 3.351 polígons i 523 punts. En total, s’han reconegut 109 hàbitats i 13 hàbitats d’interès comunitari (HIC); d’aquests 13, n’hi ha 4 que són prioritaris.

Conclusions

Es disposa d’una cartografia precisa de tots els hàbitats de la serra de Collserola i àrees adjacents, tant dels que ocupen grans superfícies com dels que es troben sempre en àrees molt reduïdes. Aquest document ha d’esdevenir una eina imprescindible en la gestió del Parc Natural, així com en projectes de recerca o de divulgació relacionats amb la inventariació i la conservació de la biodiversitat.

Memòria mapes Collserola