Referència

Cartografia digital dels hàbitats CORINE i dels Hàbitats d'Interès Comunitari (HIC) del Parc del Castell de Montesquiu i zones adjacents a escala 1:10.000

Autors/es

Casas Arcarons, C., Palou Vilar, A., Arquimbau Cano, R.

Fitxa elaborada per

Cartografia dels hàbitats del Parc del Castell de Montesquiu

Encara sense vots
2014
Objectiu

L’objectiu és obtenir una cartografia de detall (a escala 1:10.000) dels hàbitats CORINE i dels hàbitats d’interès comunitari (HIC) del territori del Parc del Castell de Montesquiu, com a eina per a la gestió, la recerca i la docència.

Mètodes bàsics

La llegenda és la llista dels hàbitats CORINE de Catalunya, publicada al Manual dels hàbitats de Catalunya. Els elements geomètrics són polígons i punts, els quals s'emmagatzemen en dues capes independents, cadascuna amb la seva base de dades.

A cada element geomètric (polígon o punt), només s'hi pot representar un sol tipus d'hàbitat. En el cas dels punts, s'ha afegit a la base de dades una estimació de la superfície que cobreix l'hàbitat en l'indret assenyalat pel punt. A les dues capes (polígons i punts), i per a cada hàbitat, s'indica també si està inclòs en l’annex I de la Directiva 97/62/CEE (hàbitats d’interès comunitari, HIC), i la seva categoria (prioritari o no).

L’aixecament del mapa, dut a terme per investigadors del Grup de Recerca en Biodiversitat, Ecologia, Tecnologia i Gestió Ambiental (BETA) de la Universitat de Vic, combina la fotointerpretació d’ortoimatges amb el treball de camp (realitzat l’any 2014).

Resultats principals

En el conjunt del Parc Natural (1.286 ha) s’han pogut delimitar un total de 394 polígons i 95 punts. En total, s’han reconegut 70 hàbitats i 20 hàbitats d’interès comunitari (HIC); d’aquests 20, n’hi ha 4 que són prioritaris.

Conclusions

Es disposa d’una cartografia precisa de tots els hàbitats del Parc del Castell de Montesquiu i àrees adjacents, tant dels que ocupen grans superfícies com dels que es troben sempre en àrees molt reduïdes. Aquest document ha d’esdevenir una eina imprescindible en la gestió d’aquest espai natural, així com en projectes de recerca o de divulgació relacionats amb la inventariació i la conservació de la biodiversitat.

Memòria de mapes de P. Castell de Montesquiu