Referència

Fernández-martínez, Marcos; Vicca, Sara; Janssens, Ivan A; Luyssaert, Sebastiaan; Campioli, Matteo; et al. (2014) Spatial variability and controls over biomass stocks, carbon fluxes, and resource-use efficiencies across forest ecosystemsTrees 28(2):597-611

Autors/es

M. Fernández-Martínez, S. Vicca; I. A. Janssens, S. Luyssaert, M. Campioli, J. Sardans, M. Estiarte, J. Peñuelas.

Fitxa elaborada per

El clima, l'edat dels arbres i el tipus de fulla regulen el carboni acumulat pels boscos a tot el món

Encara sense vots
2014
Objectiu

Distingir com es distribueixen els patrons de funcionament dels ecosistemes forestals del món, des dels boscos tropicals fins als boscos boreals, així com els factors que regulen llur eficiència en l'ús dels recursos.

Mètodes bàsics

Analitzem una base de dades mundial que conté estimacions de biomassa i de fluxos de carboni provinents de 400 i 111 parcel·les, respectivament. A partir d'aquestes dades calculem l'eficiència en l'ús de diferents recursos: la llum, l'aigua i el carboni, que alhora està relacionat amb la productivitat de la vegetació i amb la seva capacitat de segrestar el carboni atmosfèric. 
La base de dades climàtics WorldClim junt amb dades derivades d'imatges de satèl·lit MODIS ens serveixen per analitzar els factors que regulen el funcionament dels ecosistemes. 
Per últim, explorem la influència que hi tenen altres factors, com ara el tipus de bosc, l'edat dels arbres, la gestió forestal i la deposició de nitrogen originat per la crema de combustibles fòssils, etc.

Resultats principals

- Els boscos tropicals destaquen respecte els altres pel que fa als fluxos de carboni a través de la fotosíntesi i la respiració, però els boscos temperats presenten la productivitat neta més gran.

- L'edat dels arbres, la quantitat d'aigua disponible i la duració de l'estiu són els que determinen la funcionalitat i eficiència dels boscos. 

- Pel que fa al clima, la temperatura i precipitació anuals tenen molt de pes sobre la productivitat i la respiració dels ecosistemes, però quan són molt limitades hi ha d'altres factors que entren en joc. En general, els boscos són pràcticament igual d'eficients a tots els biomes en l'ús de recursos.

- L' stock de carboni dels boscos, és a dir la biomassa que emmagatzemen, segueix la mateixa distribució que el carboni atmosfèric i està controlat simultàniament pel clima i per les característiques dels arbres (edat i tipus de fulla).

Conclusions

Els boscos de tot el món han atès una eficiència semblant en l'ús dels recursos. Els règims de temperatura i de precipitacions condicionen en gran part la productivitat neta dels boscos, però quan hi ha poca disponibilitat de recursos hi ha més factors que hi intervenen. Algunes característiques dels arbres, com l'edat o el tipus de fulla, regulen la quantitat de carboni i de biomassa que emmagatzemen els boscos.

Estudis relacionats

Agrícola
Average: 1 (4 votes)
2024
Forestal
Average: 1 (3 votes)
2023
Forestal
Average: 1 (5 votes)
2023