Referència

Abundance, interannual variation and potential pest predator role of two co‐occurring earwig species in citrus canopies. Journal of Applied Entomology, 136(7), 501-509.

Autors/es

C. Romeu-Dalmau, X. Espadaler, J. Piñol. 

Fitxa elaborada per

Abundància i distribució de plagues d'estisoretes i pugons en arbres cítrics mediterranis

Average: 1 (1 vote)
2011
Objectiu

Descriure l’abundància de Forficula auricularia i Forficula pubescens en capçades de cítrics al Mediterrani. Determinar si estan associades positivament o negativament entre si, o es troben distribuïdes a l’atzar, ja que ambdues espècies sovint es troben en les mateixes capçades. Establir la variació interanual en l’abundància durant un període de 5 anys. Avaluar el paper potencial de les tisoretes com a depredadors de plagues en cítrics mitjançant l’exploració de la relació entre l'abundància del pugó i les tisoretes, mentre també es compara l’abundància de preses i predadors en altres plagues de cítrics. 

Mètodes bàsics

Recol·lecció de tisoretes i pugons mensualment surant 5 anys (2006-2010) en capçades de cítrics. 

Resultats principals

Les dues espècies d’estisoretes es troben distribuïdes a l’atzar en les capçades. Al 2006, les dues espècies mostren aproximadament la mateixa abundància, però en el 2010 l’abundància de F. pubescens en capçades és 28 vegades més gran que F. auricularia.

Conclusions

El paper potencial de les tisoretes com a depredadors de plagues és major a la Mediterrània que en altres regions, ja que el període actiu de F. auricularia és més prolongat i es troba en les capçades dels cítrics en l'inici de la majoria dels brots de plagues, mentre que F. pubescens arriba més tard a les capçades, però segurament l’abundància pot contribuir al control de plagues dels cítrics.

Estudis relacionats

Agrícola
Average: 1 (4 votes)
2024
Forestal
Average: 1 (3 votes)
2023
Forestal
Average: 1 (5 votes)
2023