IDAEA - CSIC

L'Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l'Aigua (IDAEA-CSIC), fundat el 2008, va nèixer com un institut d'investigació multidisciplinari centrat en les ciències ambientals. És un centre de recerca públic que té com a objectiu aprofundir en els canvis naturals i antropogènics que ocorren en els ecosistemes, mitjançant tècniques químiques i geoquímiques, sobretot en aquells que suposen increments de toxicitat en organismes i humans. Gran part del treball se centra en dos grans reptes: la neteja i disponibilitat d'aigua potable i la qualitat d l'aire que respirem.

Estudis relacionats

Aigües continentals
Encara sense vots
2022
Agrícola
Encara sense vots
2022
Marí / Litoral
Encara sense vots
2022