CEAB - CSIC

El CEAB-CSIC és un centre de recerca amb reputació internacional en els àmbits de l’ecologia, biologia i biodiversitat d’ecosistemes marins i d’aigües continentals. Amb més de 30 anys d’història, desenvolupa una investigació amb un fort component observacional i computacional que aporta nous coneixements per a l’ús i gestió racional dels ecosistemes aquàtics i ajuda a la predicció de nous escenaris ambientals.