Urbà

#a2a2a0
Referència

Changing nutrients, changing rivers

Autors/es

C. Ibáñez, J. Peñuelas.

Fitxa elaborada per

La depuració de les aigües urbanes provoca canvis en la flora i fauna dels rius

Average: 1 (3 votes)
2019
Objectiu

Estudiar com afecta el tractament d’aigües als ecosistemes d’aigües continentals.

Mètodes bàsics

Àrea d’estudi: mostrejos de rius a l’estat Espanyol (Ebre), Alemanya, Països Baixos, Itàlia, França, i Regne Unit. En el cas de l’Ebre, es van fer del 1990 al 2005.

Es va realitzar mesures de la quantitats del fòsfor, clorofil·la (en mg/L) i tendències del fitoplàncton i/o macròfits (qualitativament si disminueixen o augmenten).

Resultats principals

La sobreabundància de fòsfor  que es dona en alguns rius, sobretot respecte a la proporció de nitrogen,  provoca un creixement excessiu de fitoplàncton, origen de l’aspecte verd que prenen les aigües. Amb l’objectiu de solucionar aquesta contaminació orgànica, s’ha millorat en les últimes tres dècades la gestió de l’aigua a les ciutats i l’ús que es fa dels fertilitzants en l’agricultura. I els resultats són positius: cada vegada hi ha menys fòsfor i els rius tornen a tenir un aspecte més transparent.

Els resultats d’aquest estudi, però alerten que aquesta reoligotrofització pot tenir efectes diferents en funció de la grandària i la profunditat del riu, o del tipus de substrat de la conca, entre altres factors. Són factor que s’han de tenir en compte a l’hora de gestionar-ho, perquè sinó es poden provocar alteracions en la flora i fauna dels rius. Per exemple, en el cas de l’Ebre, es van depurar les aigües a principis del 2000 i hi va haver un fort canvi de la transparència de l’aigua per la disminució del fòsfor. Des de llavors, però,  s’ha produït una proliferació de macròfits (plantes aquàtiques submergides, mal anomenades algues) i l’aparició massiva de mosca negra, que provoca importants molèsties a les poblacions riberenques.

Conclusions

Els resultats indiquen que depurar les aigües perquè siguin més clares no sempre implica un retorn a les condicions “sanes” del riu, sinó que també es poden produir efectes indesitjables en tot l’ecosistema. Cal fer  gestió integrada a nivell de tota la conca dels rius, tenint en compte tant els usos urbans, agrícoles i industrials com els requeriments ambientals.

Estudis relacionats

Agrícola
Average: 1 (4 votes)
2024
Forestal
Average: 1 (3 votes)
2023
Forestal
Average: 1 (5 votes)
2023