Referència

Abatzoglou, J. T., D. S. Battisti, A. P. Williams, W. D. Hansen, B. J. Harvey, and C. A. Kolden. 2021. Projected increases in western US forest fire despite growing fuel constraints. Communications Earth & Environment 2(1): 1–8. https://doi.org/10.1038/s43247-021-00299-0. 

Autors/es

Sayedeh Sara Sayedi, Benjamin W. Abbott, Boris Vannière, Bérangère Leys, Daniele Colombaroli, Graciela Gil Romera, Michał Słowiński, Julie C. Aleman, Olivier Blarquez, Angelica Feurdean, Kendrick Brown, Tuomas Aakala, Teija Alenius, Kathryn Allen, Maja Andric, Yves Bergeron, Siria Biagioni, Richard Bradshaw, Laurent Bremond, Elodie Brisset, Joseph Brooks, Sandra O. Brugger, et al.

Fitxa elaborada per
Paraules clau

Impacte del foc en els ecosistemes: una perspectiva (a)temporal

Average: 1 (2 votes)
2024
Objectiu

L'objectiu d'aquest treball és comprendre les característiques i la sensibilitat del canvi en el règim de foc. Aquest coneixement és necessari per a la gestió sostenible del territori, així com per a la mitigació, adaptació i planificació del canvi climàtic.

Mètodes bàsics

Per comprendre millor la presència del foc en els ecosistemes, és fonamental entendre la relació entre el clima, l'ús del sòl i els patrons d'incendis en el passat, present i futur. Per això, aquest treball s'ha basat en les opinions expertes sobre els incendis forestals, els quals han proporcionat informació sobre els règims de foc tant en el passat com en el present, incloent projeccions de cara al futur.

Per aconseguir-ho, es van realitzar preguntes tant qualitatives com quantitatives sobre la freqüència, el tipus i les implicacions dels canvis en els règims de foc des de l'inici de l'Holocè fins a l'any 2300. Un total de 99 investigadors i investigadores van participar en aquesta recerca, aportant el seu coneixement i experiència en els incendis de vegetació.

Resultats principals

Els resultats de l'enquesta indiquen que l'ésser humà ha tingut algun tipus d'influència directa en els incendis forestals des de fa almenys 12.000 anys. Durant aquest temps, la variabilitat climàtica ha estat el principal factor que ha impulsat els canvis en els patrons d'incendis, fins fa uns 5.000 anys en la majoria de les regions estudiades.

Segons les respostes, en els últims 250 anys hi ha hagut un augment de deu vegades en la freqüència de canvis en els patrons d'incendis en comparació amb la resta del període Holocè (darrers 11.700 anys). Aquest augment es atribueix principalment a la intensificació i expansió de l'ús del sòl, seguit pel canvi climàtic causat per l'activitat humana.

De cara al futur, s'espera que els canvis en els patrons d'incendis s'intensifiquin, la qual cosa resultarà en un augment en la freqüència, severitat i mida dels incendis en tots els ecosistemes excepte en els prats.

Els diferents biomes mostren sensibilitats climàtiques diverses en relació amb els patrons d'incendis, però la probabilitat de canvi en aquests patrons augmenta amb escenaris d'escalfament més alts en tots els biomes. A més, es preveu que la biodiversitat, l'emmagatzematge de carboni i altres serveis ecosistèmics disminuiran en la majoria dels biomes sota escenaris d'emissions més altes.

Conclusions

La influència dels humans en els incendis forestals ha augmentat considerablement en els últims dos segles. És crucial tenir en compte les lliçons apreses dels incendis passats en dissenyar estratègies per a la gestió del territori i la prevenció d'incendis. No obstant això, hem d'estar preparats per afrontar-nos a nous comportaments del foc, ja que la intervenció humana en les comunitats vegetals, el clima i altres factors no té precedents.

És probable que els futurs règims d'incendis afectin negativament serveis ecosistèmics clau, llevat que es prenguin mesures contundents per mitigar el canvi climàtic. Comptar amb opinions expertes és fonamental, ja que complementen les dades recopilades i els models, oferint una perspectiva més completa de la ciència del foc que pot orientar qui pren les decisions i ajudar a establir prioritats en futures investigacions.

Estudis relacionats

Forestal
Average: 1 (2 votes)
2024
Forestal
Average: 1 (2 votes)
2023