Urbà

#a2a2a0
Referència

Marta López Saavedra, Joan Martí y Llorenç Planagumà

Autors/es

Marta López Saavedra, Joan Martí i Llorenç Planagumà

Fitxa elaborada per

Solucions basades en la natura per a la mitigació de riscos de catàstrofes naturals

Average: 1 (1 vote)
2023
Objectiu

Aquest treball analitza i determina el potencial d'establir solucions basades en la natura per desenvolupar estratègies i polítiques de mitigació de riscos de catàstrofes naturals que siguin compatibles amb les activitats econòmiques i que acomodin l'expansió demogràfica, els efectes futurs del canvi climàtic i el desenvolupament sostenible a les illes volcàniques.

Concretament, l’estudi estableix els pilars des dels quals potenciar les solucions basades en la natura que ofereix Tenerife com a única opció viable per al seu desenvolupament econòmic sostenible.

Mètodes bàsics

Zona d'estudi: Tenerife

A través de l'anàlisi de l'illa volcànica de Tenerife com a cas d’estudi particular, aquest treball busca solucions alternatives per a zones amb un gran potencial de geoconservació i geoturisme.

L’estudi aposta per la combinació de les avaluacions de perillositat amb l’ordenació territorial com a mètode de gestió del risc natural.

Resultats principals

Els autors proposen una sèrie de solucions, alternatives i estratègies per a la gestió del terreny, basades en solucions a llarg termini basades en la naturalesa que permetin una major resiliència contra futurs escenaris de risc:

  • Avaluació de perills volcànics i mapa de perills. Té com a objectiu determinar l'extensió, l'impacte potencial i la capacitat destructiva d’erupcions volcàniques, alhora que estableix restriccions temporals en el marc en què es produeixen.
  • Gestió i mitigació de riscos. La gestió del risc volcànic hauria d'emprendre no sols les accions necessàries per a fer front a una crisi volcànica, sinó també les accions de mitigació destinades a reduir el risc en la zona. Entre d'altres, aquestes haurien d'incloure mesures estructurals (per exemple, anàlisi de vulnerabilitat i solucions d'enginyeria), accions de gestió d'emergències i planificació de l'ús del sòl.
  • Solucions basades en la natura. La llista pot incloure: ús sostenible de matèries primeres, producció d'energia geotèrmica, la gestió sostenible del sòl per a l'agricultura, la ramaderia, per a l'ús en la construcció, solucions paisatgístiques resistents al canvi climàtic, i la promoció del turisme natural segur i sostenible, entre d'altres.
Conclusions

Les solucions basades en la natura són clau perquè les illes volcàniques actives, entre les quals hi ha Tenerife, puguin adaptar-se al canvi climàtic en un context d’expansió urbana y tecnològica, així com per prevenir els impactes negatius dels possibles riscos naturals. Gràcies a aquestes accions, és possible dissenyar i implementar plans de mitigació de risc, incrementant així la resiliència de la societat i assegurant-ne també la sostenibilitat.

Estudis relacionats

Forestal
Average: 1 (2 votes)
2024
Forestal
Average: 1 (2 votes)
2023