Referència

Mate change in a socially monogamous mammal: evidences support the “forced divorce” hypothesis. Behavioral Ecology22(1), 120-125.

Autors/es

S. Lardy, A.Cohas, I.Figueroa, D. Allainé. 

Fitxa elaborada per

Els canvis de parella en mamífers monògams poden tenir conseqüències evolutives

Encara sense vots
2011
Objectiu

Provar tres hipòtesis per explicar el canvi de parella en els mamífers monògams: la hipòtesi de la millor opció, la hipòtesi de la incompatibilitat, i la hipòtesi del “divorci forçat”.

Mètodes bàsics

Per primera vegada s’han posat a prova les tres hipòtesis en un mamífer monògam utilitzant dades d’una població natural de marmotes alpines (Marmota marmota). S’intenta respondre les següents qüestions: la destinació dels membres de la parella després de la separació i la influencia del canvi de parella en l’èxit reproductiu.

Resultats principals

Generalment en la interrupció d’una parella, un dels membres continua en el mateix territori i es reaparella amb un individu més jove. Els individus reemplaçats poques vegades es troben com a dominants en un territori, sinó que són trobats lesionats o morts. Els individus no obtenen beneficis d’aquesta separació: la nova parella no és més gran ni presenta major pes, o heterozigots més compatibles genèticament que els individus emplaçats. Tampoc s’observa cap increment en l’èxit reproductiu després del reaparellament. La relació entre el fracàs reproductiu i la freqüència en el canvi de parella es deu principalment als episodis d’infanticidi.  Altres resultats donen suport a la hipòtesi de “divorci forçat” i suggereixen que el canvi de parella té fortes conseqüències en l’èxit reproductiu.

Conclusions

El procés de canvi de parella en marmotes alpines pot tenir fortes conseqüències en l’èxit reproductiu, i s’ha de tenir en compte les conseqüències evolutives en les espècies monògames.   

Estudis relacionats

Agrícola
Average: 1 (4 votes)
2024
Forestal
Average: 1 (3 votes)
2023
Forestal
Average: 1 (5 votes)
2023