Referència

Methanol as a signal triggering isoprenoid emissions and photosynthetic performance in Quercus ilex. Acta Physiologiae Plantarum, 33(6), 2413-2422.

Autors/es

R. Seco, I. Filella, J. Llusià, J. Peñuelas.

Fitxa elaborada per

El metanol provoca l'emissió d'isoprenoides en les alzines

Encara sense vots
2011
Objectiu

Investigar si el metanol, un compost orgànic volàtil (VOC) oxigenat de cadena curta, pot tenir un paper en la senyalització entre les plantes.

Mètodes bàsics

S’ha mesurat el rendiment de la fotosíntesi i les taxes d’emissió de VOCs de Quercus ilex abans i després de dos tractaments: 

a) la retallada d’algunes fulles per simular un atac d’herbívors.

b) la fumigació amb metanol gasós durant 5 h per simular la quantitat de metanol que una planta pot rebre per part de les plantes veïnes si han estat atacades per herbívors. 

Resultats principals

El tractament de la retallada ha millorat les taxes de fotosíntesis, la relació de clorofil·la a i b, i la relació de carotenoides i clorofil·les de les fulles no retallades, suggerint una activació del metabolisme protector de la planta. S’observa un petit augment de l’emissió de metanol en les fulles no retallades. El tractament de fumigació de metanol provoca un augment en l’eficiència fotoquímica del PSII i en la relació de carotenoides i clorofil·la. Es promou un augment del 14% en la taxa d’emissió de monoterpens, un dia després del tractament, una resposta similar als altres VOCs de senyalització.

Conclusions

Es suggereix que el tractament de retallada i la fumigació amb metanol a concentracions naturals, provoca importants respostes fisiològiques de les plantes veïnes i dels compostos orgànics volàtils biogènics.

Estudis relacionats

Agrícola
Average: 1 (4 votes)
2024
Forestal
Average: 1 (2 votes)
2023
Forestal
Average: 1 (5 votes)
2023