Referència

Laura Armengot, Laura José-María, Lourdes Chamorro, Francesc Sans. Weed harrowing in organically grown cereal crops avoids yield losses without reducing weed diversity. Agronomy for SustainableDevelopment, Springer Verlag/EDP Sciences/INRA, 2013, 33 (2), pp.405-411. 10.1007/s13593-012-0107-8. hal-01201351

Autors/es

Armengot, L., José-María, L., Chamorro,L., Sans, F.

Fitxa elaborada per

El control mecànic de les males herbes en conreus de cereal ecològics és una alternativa eficaç als herbicides

Encara sense vots
2012
Objectiu

Avaluar la viabilitat del control mecànic de la flora arvense en camps ecològics per reduir les poblacions arvenses fins el llindar que no limita la producció de cultius i es manté una flora rica.

Mètodes bàsics

L’estudi es va dur a terme en onze parelles de camps de cereals ecològics i convencionals a Catalunya durant el període 2006-2007.

Es van aplicar tres tractaments diferents de control de de la flora arvense a cadascun dels camps:

  1. Parcel·les sense flora arvense,
  2. Parcel·les amb gestió de la flora arvense mitjançant  herbicides en els camps convencionals i mitjançant la grada de pues flexibles en els camps ecològics
  3. Parcel·les sense control de la flora arvens

Es van valorar el rendiment del cultiu, la riquesa i l’abundància de la flora arvense i la composició de la comunitat arvense.

Resultats principals

Els resultats mostren que el control mecànic de la flora arvense és necessari per evitar la pèrdua de rendiment del cultius en els camps ecològics atès que el rendiment no varia entre les parcel·les amb control mecànic respecte de les parcel·les en sense flora arvense. Es va observar una tendència similar a les parcel·les amb control de la flora arvense amb herbicides.

No obstant això, els herbicides van disminuir la riquesa de la flora arvense al voltant del 47% i van la modificar la composició de les comunitats arvense, mentre que el control mecànic en els camps ecològics va permetre mantenir alts nivells de diversitat de flora arvense.

Conclusions

Les especies arvenses que habiten en els cultius de cereals proporcionen recursos i hàbitat a molts organismes i són la base de serveis ecosistèmics com la pol·linització i el control biològic. Tot i això, la flora arvense és el factor més limitant per a la producció en els cultius de cereal. Per això, l’objectiu final del control de la flora arvense no ha de ser l’eliminació total de les seves poblacions, sinó la reducció de les pèrdues fins a un nivell econòmicament acceptable.

Els resultats mostren que el control mecànic de la flora arvense es tant efectiu com el control químic mitjançant herbicides, però té el benefici que manté la diversitat de la flora arvense.