Universitat de Girona - Departament de Ciències Ambientals

El Departament de Ciències Ambientals de la Universitat de Girona desenvolupa activitats docents i de recerca dins de les àrees de coneixement de zoología, fisiologia vegetal, botànica, ecología i geodinàmica externa. 

Estudis relacionats