Referència

Reynolds A.M., Bartumeus F., Kölzsch A. and Van de Koppel J. (2016). Signatures of chaos in animal search patterns. Scientific Reports of Nature. DOI: 10.1038/srep23492

Autors/es

A.M. Reynolds, F. Bartumeus, A. Kölzsch, J. Van de Koppel.

Fitxa elaborada per

Una cerca caòtica pot ser una bona estratègia quan es va a cegues

Encara sense vots
2016
Objectiu

Estudiar el moviment de cargols sense ulls, per veure com arriben a trobar les coses i extrapolar aquests resultats a cerques del món humà

Mètodes bàsics

Proves amb Hydrobia ulvae en busca d'aliment. 

Resultats principals

El cargol segueix una estratègia de cerca, anomenada passeig de Lévy, que s’ha trobat en una àmplia diversitat d’organismes. És un patró de moviments que dibuixa una estructura fractal, la qual optimitza l’èxit en la recerca en condicions on els objectes que cal trobar poden estar lluny i a prop alhora.

Tot i que l’evolució tendeix a evitar jugar al joc de la cerca aleatòria en aquest cas es podria haver seleccionat aquest patró d’exploració caòtica. L’investigador explica que sempre pot existir una situació límit. “Per més capacitat cognitiva que tingui un animal, i que aquesta serveixi per minimitzar les situacions de manca d’informació sobre l’entorn, sempre pot ser bo tenir una estratègia a la desesperada, un últim recurs a explotar en casos on el context de la cerca es complica. I un patró aleatori pot donar bons resultats”.

Conclusions

Les cerques caòtiques podrien servir per a situacions de rescat de persones - on sovint la informació és limitada -, sistemes de mostreig ambiental per a recollir dades, navegar per internet... 

Estudis relacionats

Agrícola
Average: 1 (4 votes)
2024
Forestal
Average: 1 (3 votes)
2023
Forestal
Average: 1 (5 votes)
2023