Referència

Benejam, L., Saura-Mas, S., & Saperas, A. (2011). First record of the spiny-cheek crayfish Orconectes limosus (Rafinesque, 1817) introduced to the Iberian Peninsula. Aquatic Invasions6(1), S111-S113.

Autors/es

Lluís Benejam, Sandra Saura-Mas i Anna Saperas 

Fitxa elaborada per

Primer registre del cranc de riu americà ratllat introduït a la Península Ibèrica

Encara sense vots
2011
Objectiu

Identificació del cranc de riu Orconectes limosus a la Península Ibèrica.

Mètodes bàsics

Localització dels individus de cranc en un mostreig al llarg de 150m del riu Muga i detecció de restes en femtes de mustèlids.

Resultats principals

S’observen 16 individus de O.limosus i restes en les femtes de mustèlids.

Conclusions

S’identifica per primera vegada a la Península Ibèrica l’espècie de cranc de riu Orconectes limosus. La presència d’aquesta espècie exòtica podria afectar negativament la conservació d’espècies nadiues com el cranc de riu autòcton (Austropotamobius pallipes), actualment amenaçada en moltes localitats de la Península Ibèrica.

Estudis relacionats

Agrícola
Average: 1 (4 votes)
2024
Forestal
Average: 1 (2 votes)
2023
Forestal
Average: 1 (5 votes)
2023