Referència

Roibás-Rozas, A., Núñez, M., Mosquera-Corral, A., & Hospido, A. (2022). Modeling the Impact of Salinity Variations on Aquatic Environments: Including Negative and Positive Effects in Life Cycle Assessment. Environmental science & technology.

Autors/es

Alba Roibás-Rozas, Montserrat Núñez, Anuska Mosquera-Corral, Almudena Hospido

Fitxa elaborada per

Nova metodologia per avaluar els efectes de la variació de la salinitat

Encara sense vots
2022
Objectiu

Avaluar els efectes dels canvis de la salinitat de l'aigua en les ries gallegues, incloent per primera vegada els impactes positius relacionats a un augment de la concentració salina, o els efectes negatius associats a menys concentració.

Mètodes bàsics

Amplia les metodologies clàssiques en cicle anàlisi de la vida per poder incloure els impactes associats a les variacions de concentració de substàncies elementals com la sal que no es poden classificar com a substàncies contaminants.

Imatge
Esquema de salinitat
Resultats principals

Les activitats antropogèniques poden modificar dràsticament la salinitat de les aigües de transició entre aigua dolça i salada i el canvi climàtic està intensificant el cicle de l'aigua al planeta de manera que la salinitat de l'aigua està canviant.

Els canvis en la salinitat afecten els ecosistemes. Fins ara no existien models ambientals per mesurar aquests efectes i els mètodes consideraven la sal des de la perspectiva de l'ecotoxicitat. Aquest enfocament implica que com més altes siguin les concentracions de contaminants, més grans són els efectes, però la sal no és un contaminant, sinó una substància essencial, per la qual cosa aquest plantejament no té en compte els efectes negatius d'una disminució de la salinitat de l'aigua.

Conclusions

L’estudi destaca la concentració òptima que hi ha d’haver a l'ecosistema perquè estigui en condicions de normalitat. Les concentracions de sal per sobre o per sota d'aquest nivell generaran impactes negatius.

Estudis relacionats

Marí / Litoral
Encara sense vots
2022
Marí / Litoral
Encara sense vots
2021