Referència

Benejam, L., Saura-Mas, S., Bardina, M., Solà, C., Munné, A. and García-Berthou, E. (2014) Ecological impacts of small hydropower plants on headwater stream fish: from individual to community effects. Ecology of Freshwater Fish. doi: 10.1111/eff.12210

Autors/es

L. Benejam, S. Saura-Mas, M. Bardina, C. Solà, A. Munné, E. García-Berthou. 

Fitxa elaborada per

Les plantes hidroelèctriques perjudiquen les comunitats de peixos a la conca alta del Ter

Encara sense vots
2015
Objectiu

Avaluar l'impacte dels transvassaments d'aigua sobre les poblacions de truita comuna (Salmo trutta) per petites plantes hidroelèctriques al llarg de la conca alta del riu Ter.

Mètodes bàsics

Àrea d'estudi:  curs alt del riu Ter, incloent-hi els afluents Rigard, Freser, Segadell, Ritort, Feitús i Riera Major

Hem observat les poblacions de peixos a 36 trams del riu entre els mesos de juliol a setembre de 2010. D'aquesta manera, hem avaluat com els afecta la presència de 16 petites plantes hidroelèctriques tenen sobre l'aigua d'aquesta conca hidrogràfica. 

Resultats principals

Els trams del riu on impacten les hidroelèctriques són més pobres en qualitat de l'hàbitat i en número de refugis disponibles pels peixos. Alhora, el nivell de l'aigua és més baix a les zones afectades, hi creixen més les algues macròfites i proliferen els tolls d'aigua en detriment dels ràpids.

En general, els peixos són més abundants, més grans i més sans en el tram del riu que queda abans de les hidrolèctriques. D'altra banda, la composició d'espècies canvia al llarg del curs alt del riu.  La truita comuna (Salmo trutta) i el ciprínid Phoxinus bigerri són les espècies que disminueixen en relació a les altres a les zones més impactades per l'activitat energètica. En canvi, les poblacions de llop (Barbatula quignardi) i de barb de riera (Barbus meridionalis) es fan més representatives en aquestes àrees.

 

Conclusions

Aquest estudi posa en evidència que els transvassaments d'aigua de les plantes hidroelèctriques petites perjudiquen les comunitats de peixos del riu Ter. Tanmateix, és probable que haguem subestimat el seu impacte real, per tant és aconsellable fer més avaluacions, com s'ha fet amb les grans preses, i prendre més mesures per mitigar els seus efectes.

Estudis relacionats

Agrícola
Aigües continentals
Forestal
Muntanya
Average: 1 (1 vote)
2021