Urbà

#a2a2a0
Referència

H.V.S. Cole, M. Garcia Lamarca, J. J. T. Connolly, I. Anguelovski. Are green cities healthy and equitable? Unpacking the relationship between health, green space and gentrification

Autors/es

H.V.S. Cole, M. Garcia Lamarca, J. J. T. Connolly, I. Anguelovski.

Fitxa elaborada per

Les ciutats verdes no són igual de saludables per a totes les classes socials

Average: 0.8 (1 vote)
2017
Objectiu

Estudiar la relació entre les classes socials habitants i la creació de parcs i zones verdes en els nuclis urbans, que és conegut que tenen efectes positius en la salut dels seus residents.

Mètodes bàsics

Revisió bibliogràfica d’altres estudis internacionals, síntesi i discussió sobre aquests.

Resultats principals

La investigació parteix de l'evidència que la "verdificació" de les ciutats mitjançant la creació de parcs, zones verdes de passeig i corredors ecològics té efectes beneficiosos per a la salut física i psicològica de les persones. Aquesta tendència creixent d’"ecologització" de les ciutats millora la qualitat ambiental de l'aire, fomenta la realització d'activitat física, i afavoreix la creació de vincles socials més forts entre els residents, reduint així els nivells d'estrès crònic i millorant la salut en general.

No obstant això, els investigadors estableixen que el procés de recuperació dels espais naturals a les ciutats sol produir un fenomen anomenat "gentrificació verda" pel qual la població original d'un barri de classe mitjana-baixa o baixa és desplaçada pels nous habitants de major poder adquisitiu que arriben a la zona atrets per la proximitat de nous parcs, zones verdes i per l'oferta concurrent d'habitatges més atractius. Com a conseqüència, el preu del lloguer i de la venda dels habitatges experimenta un augment considerable de manera que els col·lectius més vulnerables no poden fer front als preus i a l'especulació immobiliària i han d'acabar marxant a viure a altres zones, menys atractives i amb una qualitat de vida més baixa.

D'aquesta manera, el procés de "gentrificació verda" contribueix a perpetuar la pobresa concentrant geogràficament a la població vulnerable, cosa que pot provocar la ruptura dels llaços socials establerts i augmenta l'estrès crònic i una pitjor salut mental en aquests residents.

Conclusions

Aquest estudi és molt útil per aquelles persones encarregades de la gestió i planificació dels espais verds de les ciutats. Es demostra que la “verdificació” si no es fa d’una manera equilibrada en tots els barris pot acabar perjudicant les classes més vulnerables i, fins i tot, provocant una disminució en la seva qualitat de vida.

Proposta d’un model amb Green Gentrification and Health Equity, en el que es considerin els resultats trobats.