Referència

Moles A.T. et al. (2014) Which is a better predictor of plant traits: Temperature or precipitation? Journal of Vegetation Science, 25:1167–1180

Autors/es

A.T. Moles, S. E. Perkins, S.W. Laffan, H. Flores-Moreno, M. Awasthy, M.L. Tindall, L. Sack, A. Pitman, J. Kattge, L.W. Aarssen, M. Anand, M. Bahn, B. Blonder, J. Cavender-Bares, J.H.C. Cornelissen, W.K. Cornwell, S. Díaz, J.B. Dickie, G.T. Freschet, J.G. Griffiths, A.G. Gutierrez, F.A. Hemming, T. Hickler, T.D. Hitchcock, M. Keighery, M. Kleyer, H. Kurokawa, M.R. Leishman, K. Liu, Ü. Niinemets, V. Onipchenko, Y. Onoda, J. Peñuelas, V.D. Pillar, P.B. Reich, S. Shiodera, A. Siefert, E.E. Sosinski Jr, N.A. Soudzilovskaia, E.K. Swaine, N.G. Swenson, P.M. van Bodegom, L. Warman, E. Weiher, I.J. Wright, H. Zhang, M. Zobel, S.P. Bonser. 

Fitxa elaborada per

La temperatura prediu millor que les precipitacions com canviarà la vegetació

Encara sense vots
2014
Objectiu

Valorar quin factor climàtic (temperatura o precipitació) afecta més l'adaptabilitat ecològica, la tolerància al canvi climàtic i l'estratègia reproductiva de la vegetació des d'un punt de vista global.

Mètodes bàsics

L'estudi consta de prop de 25.500 espècies distribuïdes entre més de 41.500 llocs. Hi analitzem les relacions lineals i no lineals que tenen algunes característiques funcionals de les plantes amb la temperatura i la precipitació anuals. 
Les dades climàtiques cobreixen un període de 60 anys i provenen de dues sèries de dades molt exteses en recerca climàtica (CRUTEM i GPCC).

Les dades de la vegetació les adquirim principalment de la base de dades TRY i inclouen un total de 21 característiques de les plantes, des de les fulles fins al cicle vital. Sempre ens aporten informació geogràfica i això ens permet tenir en compte les variacions dins la mateixa espècie segons la seva ubicació.

Resultats principals

Els nostres resultats mostren que la temperatura anual prediu millor les característiques funcionals de les plantes que la precipitació anual. Això és coherent amb el fet que la precipitació anual no és l'únic factor que determina l'aigua que hi ha disponible per les plantes; també hi influeixen els canvis estacionals, la hidrologia i les característiques dels sòls, que a més varien molt geogràficament. 

A zones tropicals, les plantes són més sensibles a variacions anuals de la temperatura quan també hi ha hagut menys pluges. A latituds altes, el promig anual de temperatures és menys significatiu, degut a que la vegetació experimenta canvis extrems de la temperatura entre una estació de l'any i una altra i té una estació de creixement definida.15 dels 21 trets funcionals de les plantes tenen més relació amb la temperatura anual que amb la precipitació anual.

En canvi, característiques com la longevitat o l'habilitat per fixar nitrogen depenen més de la precipitació. Hi ha característiques com la superfície de les fulles o el pes de les llavors que varien força dins la mateixa àrea geogràfica, però això és esperable en estudis d'escala global.

Conclusions

Aquest estudi proporciona una primera demostració empírica a escala global que la temperatura anual té una influència més clara en la morfologia i la funcionalitat de la vegetació que la precipitació anual.

El següent pas serà estudiar com els afecta l'estacionalitat de les pluges i de les temperatures, axí com la combinació de tots dos factors. Aquest tipus d'estudi de la vegetació a escala planetària és cada cop més viable degut a que s'ha avançat molt, tant a nivell instrumental i poder analític, com en disponibilitat de dades reals arreu del món. És important perquè permetrà comprovar les teories actuals sobre ecologia de la vegetació i les prediccions sobre els efectes del canvi climàtic.

Estudis relacionats

Agrícola
Average: 1 (4 votes)
2024
Forestal
Average: 1 (3 votes)
2023
Forestal
Average: 1 (5 votes)
2023