Referència

Kattge, J., Diaz, S., Lavorel, S., Prentice, I. C., Leadley, P., Bönisch, G., ... & Ford, H. (2011). TRY–a global database of plant traits. Global change biology,17(9), 2905-2935.

Autors/es

Josep Peñuelas, Jordi Sardans, et al.

Fitxa elaborada per

La base de dades "TRY" recull les característiques de les plantes a nivell global

Encara sense vots
2011
Objectiu

Introduir i presentar l’iniciativa TRY, una base de dades d'atributs de plantes a nivell global. 

Mètodes bàsics

S’han considerat 93 bases de dades d'atributs de les plantes: morfològics, anatòmics, fisiològics, bioquímics i fenològics. Aquestes dades contenen tres milions d'atributs per a 69.000 de les 300.000 espècies de plantes del món, amb una classificació en 52 grups d'atributs característics dels estadis vegetatius i de regeneració del cicle de la vida de la planta, incloent el creixement, la dispersió, l’establiment i la persistència. Per als 10  atributs principals, s’ha quantificat la variació d'aquests atributs respecte a les espècies i als tipus funcionals de plantes. Finalment, s’ha demostrat com la variació dels atributs amb els tipus funcionals de plantes està freqüentment representat en el context dels models de vegetació globals.   

Resultats principals

Un primer anàlisi de les dades mostra que molts atributs de les plantes estan àmpliament distribuïts, amb rangs diferents de variació. Molts dels atributs són entre espècies, però la variació interespecífica és significativa, d’un 40% de la variació total. Els tipus funcionals de plantes, freqüentment utilitzats en els models de vegetació, capturen una fracció important de la variació observada, en molts és del 75%. En el context dels models de vegetació aquests atributs estan més ben representats per variables d’estat que en lloc de valors fixats pels paràmetres.

Conclusions

S'espera que la disponibilitat de dades dels atributs de les plantes en una base de dades global i unificada, doni suport al canvi de paradigma sobre les característiques de les espècies basades en l’ecologia, oferint noves oportunitats per la recerca i una visió més realista de la representació de la vegetació en els models dels sistema terrestre.

Estudis relacionats

Agrícola
Average: 1 (4 votes)
2024
Forestal
Average: 1 (3 votes)
2023
Forestal
Average: 1 (5 votes)
2023