Autors/es

Diputació de Barcelona i Fundació Bancària "la Caixa". Coordinació i Edició: Marc Gràcies i José Luis Ordóñez (CREAF). Autories diverses en funció del capítol: investigadores i investigadors del CREAF, CTFC, ICO, UB, etc.

Fitxa elaborada per

Gestió d’hàbitats forestals: bones pràctiques, indicadors, usos i aprofitaments

Encara sense vots
2017
Objectiu

Proporcionar un referent general per a la gestió de cada hàbitat mediterrani, amb l’aportació d’eines i protocols per fer-ne la diagnosi i avaluació, i al proposta de mesures per millorar-ne l’estat de conservació, aplicables en qualsevol espai i sota qualsevol règim de gestió.

Mètodes bàsics

Manuals de l’àmbit forestal , cada un dels quals es dedica a un dels boscos típicament mediterranis. Així, la col·lecció comprèn els números:

Cada exemplar, publicat en català i descarregable gratuïtament, es divideix en sis blocs:

  • Descripció. Inclou informació sobre les característiques generals de l’hàbitat, la seva distribució i les principals espècies de flora i fauna associades.
  • Funcionament. Aporta informació sobre l’estructura de l’hàbitat i sobre els principals processos que conformen la dinàmica de l’hàbitat i dels elements que el componen.
  • Indicadors. Proposa indicadors per a l’avaluació dels valors de conservació, productius i socials de l’hàbitat i de les principals espècies associades.
  • Usos i aprofitaments.  Revisa els principals usos i aprofitaments associats tradicionalment a l’hàbitat i el seu interès actual per aquestes activitats.
  • Fitxes de bones pràctiques. Recull propostes i recomanacions de gestió associades als aprofitaments de l’hàbitat o específicament per a la millora del seu estat de conservació.
  • Annexos. Complementa la informació recollida amb dades tècniques i metodològiques incloent-hi un índex d’espècies, un glossari i una proposta bibliogràfica per saber-ne més.

Estudis relacionats

Agrícola
Average: 1 (2 votes)
2024
Forestal
Average: 1 (1 vote)
2023
Forestal
Average: 1 (5 votes)
2023