Referència

An integrative model of human-influenced fire regimes and landscape dynamics. Environmental Modelling & Software26(8), 1028-1040.

Autors/es

L. Loepfe, J. Martinez-Vilalta, J. Piñol. 

Fitxa elaborada per

FIRE LADY, un model que integra l'activitat humana i els impactes del canvi climàtic per millorar la gestió dels incendis

Average: 1 (1 vote)
2011
Objectiu

Descriure el model FIRE LADY (FIre REgime and LAndscape DYnamics), un model del règim d’incendis que té en compte dades meteorològiques diàries, la topografia, el creixement de la vegetació, el comportament del foc, l’extinció del foc i els canvis en els usos del sòl. L’objectiu del model és valorar la influencia humana en les zones cremades anualment i la distribució de la mida dels focs.  

Mètodes bàsics

El model s’ha calibrat en tres àrees d’estudi a Catalunya. S’han incorporat dades meteorològiques diàries, la topografia, el creixement de la vegetació, el comportament del foc, l’extinció del foc i els canvis en els usos del sòl. El comportament del foc s’ha modelat mitjançant les equacions de Rothermel, en el qual es té en compte el foc de capçada i la mida de la taca. La influència humana en el règim d’incendis, és incorporada amb la freqüència d’ignició, l'extinció dels focs i els canvis en els usos del sòl. 

Resultats principals

El creixement de la vegetació depèn de la disponibilitat d’aigua, del diàmetre de la tija i la densitat de peus. El model reprodueix el règim d’incendis, els canvis en la distribució de cobertes del sòl i en la biomassa forestals. 

Conclusions

El model és una eina útil i única per avaluar els impactes del canvi climàtic i informar localment de les estratègies de gestió dels incendis, ja que té en compte la influencia humana.

Estudis relacionats

Agrícola
Average: 1 (4 votes)
2024
Forestal
Average: 1 (3 votes)
2023
Forestal
Average: 1 (5 votes)
2023