Urbà

#a2a2a0
Referència

Liu, W., Li, Q., Yang, C., Shi, X., Wan, J., Jurado, M. J., Li, Y., Jiang, D., Chen, J., Qiao, W., Zhang, X., Fan, J., Peng, T., & He, Y. (2023). The role of underground salt caverns for large-scale energy storage: A review and prospects. Energy Storage Materials, 63, 103045. https://doi.org/10.1016/j.ensm.2023.103045

Autors/es

Wei Liu, Qihang Li, Chunhe Yang, Xilin Shi, Jifang Wan, Maria Jose Jurado, Yinping Li, Deyi Jiang, Jie Chen, Weibiao Qiao, Xiong Zhang, Jinyang Fan, Tianji Peng i Yuxian He

Fitxa elaborada per

Explorant les profunditats: L'emmagatzematge d'energia en coves de sal cap a un futur net

Encara sense vots
2023
Objectiu

Aquest article realitza una revisió exhaustiva de la tecnologia d'emmagatzematge d'energia en coves de sal, proporcionant una base essencial i referència per al desenvolupament i expansió de les indústries en aquest àmbit.

Mètodes bàsics

Àrea d'estudi: Xina

Per aconseguir la neutralitat de carboni a la Xina el 2030 i un veritable equilibri de carboni el 2060, és necessari implementar projectes d'emmagatzematge d'energia a gran escala, específicament projectes d'emmagatzematge de carboni en coves de sal subterrànies. Aquestes coves, construïdes mitjançant el mètode de lixiviació (extracció sòlid-liqüi), ofereixen un espai adequat per la seva dimensió, estabilitat i hermeticitat.

Aquest treball proporciona una visió general de l'emmagatzematge de gas natural i petroli en coves de sal arreu del món, avaluant les perspectives futures per a l'emmagatzematge d'aire comprimit i hidrogen. A més, es presenta un model innovador per a l'emmagatzematge de diòxid de carboni en coves de sal basat en el cicle del carboni, abordant la disparitat espaciotemporal entre la captura i la utilització del carboni. S'introdueix, a més, la idea d'utilitzar l'espai sedimentari per a l'emmagatzematge d'energia a gran escala.

Resultats principals

Les coves de sal han estat àmpliament utilitzades per emmagatzemar gas natural, petroli, hidrogen i aire comprimit, desempenyent un paper crucial en la seguretat energètica. Amb la demanda creixent de suavitzar les fluctuacions d'energia renovable i l'objectiu de neutralitat de carboni, s'espera que les coves de sal juguin un paper encara més important en l'emmagatzematge d'energia, aire comprimit, emmagatzematge d'hidrogen a gran escala i emmagatzematge temporal de diòxid de carboni.

Conclusions

Es preveu que en els pròxims 10-20 anys s'assolirà el pic de construcció de projectes d'emmagatzematge de gas en coves de sal. Es destaquen avenços significatius en l'emmagatzematge d'aire comprimit, suggerint que futures instal·lacions han de centrar-se en operacions de grup per aconseguir major escala i eficiència.

A més, l'article insta els enginyers energètics a enfocar-se en la recerca de l'emmagatzematge d'energia en coves de sal, promocionant projectes grans, integrats i intel·ligents a la Xina per millorar eficiència i sostenibilitat. Es destaca la importància de col·laboracions amb empreses i instituts de recerca per avançar en la sel.lecció d’emplaçaments idonis per a l'emmagatzematge de gas en espais sedimentaris i millorar les tecnologies necessàries per a  l'emmagatzematge d'energia en aquests entorns del subsòl. La viabilitat de l'hidrogen i la gestió adequada de les reserves estratègiques d'hidrocarburs i es presenten com a àrees clau per a aquest tipus d' investigacions i aplicacions.