Referència

Lopez-Bustins J.-A., Pla E., Nadal M., de Herralde F., Save R. (2014) Global change and viticulture in the Mediterranean region: A case of study in north-eastern Spain. Spanish Journal of Agricultural Research, 12: 78-88  doi: 10.5424/sjar/2014121-4808

Autors/es

J. Lopez-Bustins, E. Pla, M. Nadal, F. de Herralde, R. Savé. 

Fitxa elaborada per

El canvi global fa incrementar el grau d'alcohol en el vi negre de Montsant (El Priorat)

Encara sense vots
2014
Objectiu

Construir una base de dades amb l'evolució del contingut d'alcohol dels vins negres provinents de les vinyes del Priorat (D. O. Montsant) durant les darreres dècades. Estudiar el paper que juga el canvi global en les variacions de l'alcohol en els vins.

Mètodes bàsics

Àrea d'estudi: Comarca del Priorat, entre les conques del riu Siurana, el Cortiella i el Montsant

Hem estudiat l'evolució del clima dins l'àrea d'estudi durant 25 anys (1984 - 2008) i el seu efecte sobre el nivell d'alcohol en els vins negres de la regió al llarg del temps. Alhora, hem avaluat la influència que hi han tingut els canvis en el territori i en les pràctiques agrícoles.

Les dades de contingut d'alcohol en el vi provenen de l'Institut Català del Vi (INCAVI) a l'Estació Enològica de Reus. Hem considerat altres variables agronòmiques, com ara les proporcions de les diferents varietats de cep, del registre del cep i del vi de la DO Tarragona. Els mapes digitals de cobertes i úsos del sòl dels anys 2002 i 2006 ens han proporcionat la informació sobre els canvis en l'àrea ocupada per vinyes dins l'area d'estudi. Pel que fa a les precipitacions i la temperatura, hem aprofitat les dades de tres estacions meteorològiques localitzades dins l'àrea d'estudi (Tivissa, Cabacés i Cornudella de Montsant). 

Resultats principals

Hem obtingut una base de dades de contingut d'alcohol en els vins per un període de 25 anys, que actualment és la sèrie temporal més llarga a Espanya d'aquest indicador vitícola. El vi negre de D.O. Montsant té un percentatge promig en volum d'alcohol de 13,1% i hem detectat un increment d'un grau en els darrers 4 anys, i això és una anomalia dins del període de temps estudiat 1984-2008. El contingut màxim d'alcohol detectat en els vins és de més de 14% l'any 2006. Aquesta tendència a l'increment d'alcohol junt amb una major acumulació de sucre tindrà conseqüències en la catalogació dels vins, els quals deixaran de considerar-se vins secs a partir del 15% d'alcohol. Cada any l'alcohol en vins varia en resposta, en part, a les pluges i les temperatures dels dies abans de la verema. Tot i així el canvi de les condicions climàtiques no expliquen completament l'increment de l'alcohol en els vins negres de Montsant durant els darrers quatre anys, i per tant, són factors lligats a l'activitat humana i les pràctiques agrícoles els que han tingut un efecte més important en aquest cas concret. 

Conclusions

El contingut d'alcohol i de sucre són indicadors importants de la qualitat del vi, i tots dos depenen del clima. Segons la base de dades del percentatge d'alcohol en vins negres DO Montsant, aquest paràmetre s'ha incrementat en 1% durant entre els anys 2004 i el 2008 i s'apropa al límit establert dels vins catalogats com a vins secs. Aquesta tendència a l'augment de l'alcohol en els vins és una anomalia dins el període de temps estudiat de 25 anys, i no es justifica totalment pel canvi climàtic sinó que les pràctiques agrícoles i el canvi global han tingut una influència important.

Estudis relacionats

Agrícola
Average: 1 (4 votes)
2024
Forestal
Average: 1 (3 votes)
2023
Forestal
Average: 1 (5 votes)
2023