Referència
Influence of rough handling on Osmia lignaria (Hymenoptera: Megachilidae) nest establishment in commercial orchards. Journal of economic entomology, 104(3), 750-752.
Autors/es

C.A. Stanley, T.L. Pitts-Singer, J. Bosch. 

Fitxa elaborada per

Control de malalties i paràsits d'abelles

Encara sense vots
2011
Objectiu

Investigar la hipòtesi que el maneig excessiu de les abelles Osmia lignaria hivernades provoca un decreixement en l’establiment de femelles als nius.

Mètodes bàsics

S’ha realitzat una agitació (200 rpm durant 2 minuts) a les abelles mentre hivernen, com una aproximació al maneig excessiu.  S’han alliberat en un hort i s’ha mesurat l’establiment de les abelles en el niu.   

Resultats principals

No s’observen diferències significatives en la proporció de femelles sacsejades i no sacsejades que es troben al niu.

Conclusions

S’ha demostrat que el maneig excessiu de les abelles hivernants no afecta negativament a l’establiment de les abelles al niu. Aquests resultats són útils pels productors d’aquestes abelles que volen controlar malalties i paràsits mitjançant l’eliminació d’abelles sanes en els seus capolls dels nius per emmagatzematge a l’hivern.

Estudis relacionats

Agrícola
Average: 1 (4 votes)
2024
Forestal
Average: 1 (3 votes)
2023
Forestal
Average: 1 (5 votes)
2023