Wildlife Conservation Medicine research group (WildCoM)

El Wildlife Conservation Medicine research group és un equip format per professorat i personal d'investigació de la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona que realitza recerca i formació sobre la salut, el benestar i les malalties de les poblacions de la fauna salvatge. Treballa en l’àmbit de la Medicina de la Conservació, que de forma interdisciplinària aborda l’estudi de la salut de la fauna i la seva relació amb la salut dels animals domèstics, salut humana i el medi ambient, dins del concepte ”Una Sola Salut” (One Health). 

Estudis relacionats