GEOCAMB - UdG

El Centre de Geologia i Cartografia Ambiental (GEOCAMB) de la Universitat de Girona és un grup de recerca en geologia ambiental i aplicada, amb especial èmfasi en la dinàmica dels processos actius (la vulnerabilitat del medi i el risc que representen) i en l’estudi dels recursos hídrics superficials i subterranis. El centre té una reconeguda trajectòria en la resolució de problemes de geologia aplicada, valorització del patrimoni geològic i geoarqueologia.

Estudis relacionats