Icatmar

L’Institut Català de Recerca per a la Governança del Mar (ICATMAR) és un òrgan de cooperació amb autonomia de gestió entre la Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible de la Generalitat de Catalunya i el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), a través de l’Institut de Ciències del Mar de Barcelona.

L’ICATMAR té com a principal objectiu proporcionar assessorament científic de qualitat a l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Creat el 2017 (Decret 42/2017 de 2 de maig de 2017, DOGC 7362 2017), s’emmarca en el context del desenvolupament del programa de l’Estratègia Marítima de Catalunya, que basa la governança de les polítiques marítimes del nostre país en el model de la cogestió. Per aconseguir-ho, l’ICATMAR porta a terme un programa de seguiment de la pesca tant recreativa com comercial al llarg de la costa catalana, i des de 2023 un programa d’observació, anàlisi i predicció de les característiques físiques del mar.