Referència

The use of scenarios and models to evaluate the future of nature values and ecosystem services in Mediterranean forests

Autors/es

A. Morán-Ordóñez, J.V. Roces-Díaz, K. Otsu, A. Ameztegui, L. Coll, F. Lefevre, J. Retana, L. Brotons.

Fitxa elaborada per

Quatre punts en que s’haurien d’enfocar els estudis forestals per fer prediccions sobre canvi global

Encara sense vots
2018
Objectiu

Analitzar els “buits” que té la ciència a l’hora de fer els models predictius sobre canvi global als boscos mediterranis, la seva biodiversitat i els seus serveis ecosistèmics. En el marc dels objectius de l’últim informe de la Plataforma Intergovernamental de Biodiversitat i Serveis Ecosistèmics (IPBES).

Mètodes bàsics

Revisió sistemàtica dels estudis publicats entre 1990 i 2016 que s’enfoquen  en els canvis futurs dels ecosistemes forestals en la conca mediterrània.

Anàlisi de 163 articles (dels 2029 seleccionats i revisats de la Web of Science).

Resultats principals

Per correspondre els objectius de l’IPBES caldria focalitzar la recerca forestal en:

  • Integrar els múltiples processos ecològics que hi ha implicats i els factors de canvi que afecten als boscos a diferents escales espacio-temporals.
  • Incloure la incertesa de com canviaran aquests motors en el futur (amb una comparació de múltiples escenaris) i els possibles feedbacks entre ells.
  • Avançar en els estudis integratius que considerin les interdependències entre els components socioecològics, i no només ecològics.
  • Desenvolupar models que abastin un rang d’indicadors de biodiversitat i dels serveis ecosistèmics més ampli, de manera que es puguin avaluar els compromisos entre ells.