Urbà

#a2a2a0
Referència

Owuor, J.A., Whitehead, I. and De Vreese, R. (2022). Unlocking the Potential of Urban Forests: Developing a Local Urban Forestry Plan. Erasmus+ Project Uforest Deliverable 3.4.

Autors/es

Jorge Olivar (AGRESTA), Corina Basnou and Florencia Florido (CREAF), Erica Alghisi (ERSAF), Juliet Achieng Owuor, Ian Whitehead and Rik De Vreese (European Forest Institute), Colm O’Driscoll, Ilaria Doimo, Giulia Cecchinato, Arianna Ruberto and Annalice Nicolussi (ETIFOR), Petronela Candrea and Sergiu Florea (Forest Design), Cecil Konijnendijk (Nature Based Solutions Institute), Sofia Paoli and Maria Chiara Pastore (POLIMI), Mary-Lee Rhodes, Siobhán McQuaid and Esmee Kooijman (Trinity College Dublin), Joan Pino (UAB), Iaon Vasile Abrudan, Mihai Nita and Cristina Draghici (University of Brasov).  

Fitxa elaborada per

Com podem promoure la silvicultura a les ciutats?

Average: 1 (1 vote)
uforest
2022
Objectiu

El manual vol compartir els passos pràctics per desenvolupar un pla d’acció de silvicultura urbana a l’àmbit local.  

Mètodes bàsics

Zona d’estudi: Europa 

Els temes que explora el document són: 

 • Els beneficis socials, ambientals i econòmics dels boscos urbans.  
 • Integrar la planificació, la governança i la gestió a llarg termini.  
 • Vincular diversos sectors de gestió, como la salut, l’equitat social o l’acció climàtica.  
 • La comunicació amb diversos grups socials. 

Aquest document és el tercer i últim informe publicat per Uforest, un projecte Erasmus+ coordinat pel CREAF que esgrimeix la bandera de la innovació per crear ciutats sanes i resilients a través dels boscos urbans.  

Imatge
boscos urbans
Resultats principals

La guia proposa planificar, dissenyar, implementar i mantenir boscos urbans en set passos:   

 • Diagnosticar les necessitats socials per grups d’interès. Per fer-ho, cal definir els objectius de l’avaluació, determinar el públic a qui volem enfocar-nos, detectar els recursos disponibles i analitzar les dades recopilades per trobar punts a millorar.  
 • Cartografiar els espais verds urbans i peri-urbans, amb eines i softwares (EO, LiDAR, Google Earth, QGIS) i treball de camp.  
 • Definir els principis i objectius segons les necessitats socials i les condicions existents. La selecció dels objectius més apropiats depenen de les necessitats socials identificades i de les condicions existents. Alguns exemples són l’augment de les zones verdes, la millora de la gestió i el manteniment de la ciutat, millorar l’impacte per a la salut humana, conservar el que ja tenim o desenvolupar una economia positiva per a la natura.  
 • Desenvolupar el pla d’acció. Inclouen la visió general de la iniciativa de silvicultura urbana, les oportunitats per involucrar a les parts interessades i escoltar tots els punts de vista, establir un pla d’acció de 3-5 anys i marcar uns indicadors i criteris clars per avaluar i fer el seguiment de la proposta.  
 • Implementació. La perspectiva multidimensional dels projectes de silvicultura urbana -social, cultural, ecològica, econòmica- afavoreix la diversificació de fonts i formes de finançament, com compartir pressupostos de diversos departaments administratius, activitats de filantropia, voluntariat o la participació d’organitzacions no governamentals.   
 • Control i avaluació per assegurar que els objectius de la intervenció s'hagin aconseguit amb èxit, que no hi ha conseqüències adverses derivades del treball, que els enfocaments han representat una bona relació qualitat-preu i han demostrat la seva eficàcia, i que les intervencions planificades addicionals reflecteixen els coneixements més recents i responen a les oportunitats o reptes actuals. 
 • Comunicació. Es proposa un procés per dissenyar una estratègia de comunicació. Els passos que es descriuen de manera detallada es poden abordar per desenvolupar o millorar un projecte i responen al “per què, què, on, qui i quan” de l'estratègia. 
Conclusions

Aquest pla d’acció de silvicultura urbana permet als diferents actors locals establir objectius multifuncionals, fomentar la innovació i respondre eficaçment als reptes i les demandes socials actuals al voltant dels boscos de ciutat . És essencial que aquests plans locals s'alineïn amb les polítiques transversals de la UE i es comuniquin de manera clara entre les parts interessades, destacant-ne la connexió rural-urbana i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). A més, la silvicultura urbana s'ha d'integrar a les polítiques, pràctiques de planificació i gestió principals dels territoris.