Urbà

#a2a2a0
Referència

New Alien Invasive Longhorn Beetle, Xylotrechus chinensis (Cerambycidae), Is Infesting Mulberries in Catalonia (Spain)

Autors/es

V. Sarto i Monteys i  G. Torras i Tutusaus

Fitxa elaborada per

Nova plaga invasora d'un escarabat asiàtic a Catalunya que acaba amb les moreres

Average: 1 (2 votes)
2018
Objectiu

Demostrar la presència a Catalunya d’una nova espècie d'escarabat invasiu (Xylotrechus chinensis) procedent del nord-est d'Àsia que s'ha establert a Catalunya en forma de plaga provocant danys importants i la posterior mort de les moreres plantades en espais públics i privats. Avaluar el seu impacte i aportar nous coneixements significatius de la seva vida, estacionalitat i capacitat reproductiva.

Mètodes bàsics
  • Àrea d’estudi: Municipis de Cerdanyola del Vallès i Badia del Vallès, al Vallès Occidental (Barcelona)

Es va dur a terme un minuciós estudi mitjançant observacions dels exemplars en laboratori així com dels arbres afectats.

Es van fer tres visites l’any als municipis afectats durant el període 2015-17 per revisar, quantificar i mapejar els exemplars infestats.

Es van observar insectes en troncs infestats que van ser colocats en unes gàbies d’observació en entorns de semi-camp sota control, on les larves van poder desenvolupar-se. Els exemplars adults van ser quantificats i traslladats a insectaris amb temperatura de laboratori o refrigerats en càmeres d’incubació (18ºC).

Es va comprovar la capacitat dels insectes de posar ous en altres plantes (vinyes) quan no poden fer-ho en moreres.

Resultats principals

Es determina la presència del Xylotrechus chinensis, un escarabat de la família dels cerambícids. L’insecte, que a primera vista sembla una vespa, és anomenat 'Escarabat-vespa barrinador de les moreres'. Procedeix del nord-est asiàtic (Xina, Corea , Japó i Taiwan), i hauria arribat a Catalunya no més tard de l'any 2012, probablement a l'interior de palets de fusta.

Després, s'hauria estès pels municipis barcelonins de Barberà del Vallès, Badia del Vallès, Cerdanyola del Vallès i Ripollet, afectant a data d'avui una superfície de 44 km2 i provocant un efecte devastador en les moreres. Això es deu al fet que les larves de l'insecte s'alimenten del floema (part externa viva de troncs i branques de l'arbre) interrompent el flux de la saba i per tant produint la mort de l'arbre. A més, quan es disposen a pupar, les larves barrinen el xilema (part interna dura de l'arbre), danyant la seva estructura i afavorint la caiguda de les branques afectades a la via pública, amb un important risc per a la seguretat ciutadana. En aquests municipis, l'afectació dels arbres arriba a assolir el 45%.

L'estudi alerta que segons estudis previs realitzats a Àsia, les larves de l'Escarabat-vespa podrien afectar també a arbres fruiters com les pomeres, pereres i les vinyes, amb un possible impacte econòmic notable per al sector fructícola o vinícola del país.

L'escarabat té un cos bastant gran d'entre 15-25 mm de longitud, les antenes són relativament curtes per ser un cerambícid, i estan àmpliament separades. Tant el seu estampat de color groc i negre, com la seva posició corporal i el brunzit que emeten quan se senten amenaçats fa que s'assemblin a una vespa. Hivernen com larves en les moreres i emergeixen com a adults al juliol. Són les larves les que s'alimenten de la fusta, danyant l'arbre.

Conclusions

Una nova espècie d'escarabat invasiu (Xylotrechus chinensis) procedent del nord-est d'Àsia s’ha establert a Catalunya. Existeix un important risc que s'estengui àmpliament per Europa.

L'estudi suggereix possibles mètodes de control per evitar la seva propagació:

  • tala dels exemplars, 
  • aplicació de productes externs que dificulten la ovoposició de les femelles sobre l'escorça de les moreres,
  • endoteràpia, consistent en la injecció d'una solució soluble d'insecticida en el xilema de l'arbre. L'insecticida seria així conduït fins al floema, del qual s'alimenten les larves, i els produiria la mort.