ICHN - Institució Catalana d’Història Natural

La ICHN és una associació de caire científic i sense ànim de lucre que té per finalitat promoure l’estudi i la conservació dels diferents components del medi natural i difondre’n els coneixements obtinguts. És filial de l’IEC (Institut d’Estudis Catalans).

Estudis relacionats

Forestal
Agrícola
Muntanya
Average: 1 (2 votes)
2021