GRAMP - UAB

El Grup de Recerca en Àrees de Paisatge i Muntanya, adscrit conjuntament al Departament de Geografia i a la Unitat de Botànica de la Universitat Autònoma de Barcelona, es dedica des de fa 15 anys a estudiar la magnitud de la intervenció humana sobre les zones de muntanya i del seu abast al llarg de la història. L’objectiu és comprendre el paisatge actual i aportar dades per al coneixement de les dinàmiques pretèrites, presents i futures per a una idònia gestió i ordenació dels territoris de muntanya.

Estudis relacionats

Muntanya
Average: 0.9 (4 votes)
2013