Són útils les imatges de satèl·lit per conèixer la millora o degradació dels boscos mediterranis?

Són útils les imatges de satèl·lit per conèixer la millora o degradació dels boscos mediterranis?

Un estudi sobre Anàlisi ambiental del territori i SIG publicat l'any 2014.

Objectiu

Trobar els indicadors que millor ens informin via satèl·lit sobre el creixement dels boscos i sobre llur degradació, per tal de permetre'ns fer-ne un seguiment al llarg del temps. Així també fer possible la observació de manera continuada de com evolucionen els boscos mediterranis davant l'augment de les temperatures i de les sequeres.

Mètodes bàsics

Entre els indicadors emprats, n'hi ha que s'obtenen a partir d'imatges de satèl·lit MODIS, mentre d'altres provenen d'una estació metereològica instal·lada dins l'àrea d'estudi que proporciona dades de temperatura i precipitació des de l'any 1975.
Mesurem la millora o degradació del bosc sobre el terreny, com ara el nombre d'arbres morts o la pèrdua de fulles.
Estudiem la relació entre l'evolució del bosc amb els indicadors de les imatges i les dades climàtiques al llarg del temps.

Resultats principals

L'augment continuat de les temperatures té relació amb la degradació del bosc i la mortalitat dels arbres.
La informació provinent de les imatges de satèl·lit que millor es correspon amb el creixement o degradació del bosc és la dels índexs de vegetació NDVI i EVI. Aquests dos indicadors van detectar correctament els efectes perjudicials que va causar la forta sequera de la tardor de 2011 sobre els arbres. N'hi ha d'altres, però, que tot i ser dissenyats específicament per mesurar la productivitat dels ecosistemes, en el cas de l'alzinar mediterrani no mostren una relació tan clara. La mortalitat dels arbres és més difícil de seguir via satèl·lit que la productivitat del bosc.

Conclusions

Els boscos mediterranis són sensibles a l'augment continuat de les temperatures. Actualment, les imatges de satèl·lit del sensor MODIS ens proporcionen una gran quantitat d'informació útil per fer un seguiment de la productivitat i l'estat de salut dels boscos. Els índexs de vegetació que obtenim d'aquestes imatges són bons indicadors de la resposta dels alzinars tant als augments de la temperatura com a les sequeres.