Participants

Participants

Aquestes són les institucions, centres i grups d'investigació que aporten publicacions al Prismàtic, la plataforma de coneixement de Gestió del Patrimoni Natural i la Biodiversitat.

ICTJA - CSIC

L’Institut de Ciències de la Terra Jaume Almera (ICTJA-CSIC) és un centre d’investigació de Ciències de la Terra amb més de 50 anys d'història i amb projecció internacional. La principal missió de l’ICTJA-CSIC és avançar en l’estudi i comprensió del Sistema Terra. Desenvolupem aquesta tasca mitjançant l’aplicació de metodologies experimentals d’avantguarda amb les quals assolim els objectius dels projectes de recerca sobre l’estructura i dinàmica de la Terra, els canvis mediambientals del registre geològic i els riscos geològics. 

ICTA - UAB

El Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) és un centre multidisciplinar que promou la investigació i la formació de postgrau en ciències ambientals. La finalitat és millorar la comprensió del canvi ambiental global, i de la natura i les causes dels problemes ambientals. A més, estudia les polítiques, estratègies i tecnologies que fomentaran la transició cap a una economia sostenible.

GRAMP - UAB

El Grup de Recerca en Àrees de Paisatge i Muntanya, adscrit conjuntament al Departament de Geografia i a la Unitat de Botànica de la Universitat Autònoma de Barcelona, es dedica des de fa 15 anys a estudiar la magnitud de la intervenció humana sobre les zones de muntanya i del seu abast al llarg de la història. L’objectiu és comprendre el paisatge actual i aportar dades per al coneixement de les dinàmiques pretèrites, presents i futures per a una idònia gestió i ordenació dels territoris de muntanya.

CTFC

El Centre Tecnològic Forestal de Catalunya és un centre de recerca públic en l'àmbit forestal i de desenvolupament rural. La seva missió és contribuir a la modernització i a la competitivitat del sector forestal, al desenvolupament rural i la gestió sostenible del medi natural, per mitjà de la recerca i la transferència de tecnologia i el coneixement a la societat.

CREAF

El CREAF és un centre de recerca públic en l’àmbit de l’ecologia terrestre amb més de 25 anys de trajectòria. La seva missió és generar nous coneixements i eines en l’àmbit de l’ecologia terrestre, especialment la forestal, per millorar la planificació i gestió del medi natural, rural i urbà. 

CEAB - CSIC

El CEAB-CSIC és un centre de recerca amb reputació internacional en els àmbits de l’ecologia, biologia i biodiversitat d’ecosistemes marins i d’aigües continentals. Amb més de 30 anys d’història, desenvolupa una investigació amb un fort component observacional i computacional que aporta nous coneixements per a l’ús i gestió racional dels ecosistemes aquàtics i ajuda a la predicció de nous escenaris ambientals.

Càtedra d'Ecosistemes Litorals Mediterranis

La Càtedra d’Ecosistemes Litorals Mediterranis neix de la col·laboració de la Universitat de Girona i l’Ajuntament de Torroella de Montgrí per al coneixement, gestió i restauració dels espais naturals del litoral del Baix Ter i d’altres zones costaneres. Els objectius són promoure els estudis científics en l’àmbit de l’ecologia de zones humides del litoral, contribuir en la seva gestió i restauració.