Participants

Participants

Aquestes són les institucions, centres i grups d'investigació que aporten publicacions al Prismàtic, la plataforma de coneixement de Gestió del Patrimoni Natural i la Biodiversitat.

Wildlife Conservation Medicine research group (WildCoM)

El Wildlife Conservation Medicine research group és un equip format per professorat i personal d'investigació de la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona que realitza recerca i formació sobre la salut, el benestar i les malalties de les poblacions de la fauna salvatge. Treballa en l’àmbit de la Medicina de la Conservació, que de forma interdisciplinària aborda l’estudi de la salut de la fauna i la seva relació amb la salut dels animals domèstics, salut humana i el medi ambient, dins del concepte ”Una Sola Salut” (One Health). 

Universitat de Girona - Departament de Ciències Ambientals

El Departament de Ciències Ambientals de la Universitat de Girona desenvolupa activitats docents i de recerca dins de les àrees de coneixement de zoología, fisiologia vegetal, botànica, ecología i geodinàmica externa. 

Museu de Ciències Naturals de Granollers

El Museu de Ciències Naturals de Granollers, a través del grup de recerca BiBio, investiga sobre els factors que influeixen en la biodiversitat a Catalunya utilitzant tàxons bioindicadors en programes de seguiment. Aquests tàxons i programes de seguiment, en gran part basats en ciència ciutadana, són: papallones diürnes (Catalan Butterfly Monitoring Scheme), micromamífers (SEMICE), ratpenats (QuiroRius, QuiroHàbitats, QuiroCaixes, QuiroRefugis) i serps (SerpCat). 

IRTA

L'IRTA és un centre de recerca dedicat a la R+D+i en l'àmbit agroalimentari i adscrit al Departament d'Agricultura, Ramaderia Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya. Els seus objectius són modernitzar, millorar i impulsar la competitivitat i el desenvolupament sostenible dels sectors agrari, alimentari, agroforestal, aqüícola i pesquer, així com proveir els consumidors d'aliments sans i de qualitat, i millorar el benestar de la població.

IRBio- Institut de Recerca de la Biodiversitat de la Universitat de Barcelona

L'Institut de Recerca de la Biodiversitat (IRBio) de la Universitat de Barcelona realitza recerca de caràcter bàsic i aplicat, així com recerca de frontera en el camp de la biodiversitat. Reuneix investigadors i investigadores que treballen en una àmplia varietat de temàtiques relacionades amb la biodiversitat, des de l’escala del genoma a l'ecosistema, aplegant estudis en el medi terrestre, aigües continentals i marines. La seva recerca aplica enfocaments morfològics, moleculars, ecològics, biogeogràfics i bioinformàtics.

Institut d'Ecologia Aquàtica - UdG

L’Institut d’Ecologia Aquàtica (IEA) és un institut universitari de recerca creat l’any 1987 a la universitat de Girona i dedicat a l’estudi dels ecosistemes aquàtics continentals (llacs, rius, embassaments, aiguamolls, etc.) i marins. Actualment consta de tres seccions —limnologia, microbiologia i biologia marina—, corresponents a tres grups de recerca amb més 30 investigadors experts en l’àmbit.

 

Institut Català d'Ornitologia (ICO)

L'Institut Català d'Ornitologia (ICO) és una associació que es dedica a l’estudi i seguiment dels ocells i els seus hàbitats amb l’objectiu d’obtenir informació sòlida i imparcial que contribueixi significativament en les polítiques de conservació de la biodiversitat.

Institut Botànic de Barcelona

L’Institut Botànic de Barcelona (IBB) és un centre mixt format pel CSIC  i l’Ajuntament de Barcelona (representat pel Museu de Ciències Naturals de Barcelona). Fundat l’any 1934, actualment és un important centre botànic tenint en compte la seva rellevància científica i el volum de les seves col·leccions. Té com a missió promoure la investigació de qualitat en les diverses branques de la botànica i la biologia evolutiva i conservar i divulgar el seu patrimoni. 

IDAEA - CSIC

L'Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l'Aigua (IDAEA-CSIC), fundat el 2008, va nèixer com un institut d'investigació multidisciplinari centrat en les ciències ambientals. És un centre de recerca públic que té com a objectiu aprofundir en els canvis naturals i antropogènics que ocorren en els ecosistemes, mitjançant tècniques químiques i geoquímiques, sobretot en aquells que suposen increments de toxicitat en organismes i humans. Gran part del treball se centra en dos grans reptes: la neteja i disponibilitat d'aigua potable i la qualitat d l'aire que respirem.

ICTA - UAB

El Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) és un centre multidisciplinar que promou la investigació i la formació de postgrau en ciències ambientals. La finalitat és millorar la comprensió del canvi ambiental global, i de la natura i les causes dels problemes ambientals. A més, estudia les polítiques, estratègies i tecnologies que fomentaran la transició cap a una economia sostenible.

ICM - CSIC

L’ICM és el centre d'investigació marina més gran del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC). Està format per especialistes en tots els aspectes de la investigació oceanogràfica i té per objectiu relacionar-ho amb la salut del planeta. Per això, s'hi duu a terme una recerca puntera que potencïi la transferència de coneixement i tecnologia respecte amb les interaccions oceàniques i climàtiques, la conservació i l'ús sostenible de la vida marina i dels ecosistemes, i la mitigació dels impactes derivats de l'activitat antropogènica.

ICHN - Institució Catalana d’Història Natural

La ICHN és una associació de caire científic i sense ànim de lucre que té per finalitat promoure l’estudi i la conservació dels diferents components del medi natural i difondre’n els coneixements obtinguts. És filial de l’IEC (Institut d’Estudis Catalans).

GRAMP - UAB

El Grup de Recerca en Àrees de Paisatge i Muntanya, adscrit conjuntament al Departament de Geografia i a la Unitat de Botànica de la Universitat Autònoma de Barcelona, es dedica des de fa 15 anys a estudiar la magnitud de la intervenció humana sobre les zones de muntanya i del seu abast al llarg de la història. L’objectiu és comprendre el paisatge actual i aportar dades per al coneixement de les dinàmiques pretèrites, presents i futures per a una idònia gestió i ordenació dels territoris de muntanya.

GRAE - UdG

El Grup de Recerca en Anàlisi Econòmica està format per investigadors del Departament d'Economia de la Universitat de Girona. Entre les diverses línies de recerca del grup destaca la línia dedicada a l’economia del medi ambient i dels recursos naturals on estudiem els instruments per utilitzar l'aigua de regadiu de forma més eficient, el disseny de polítiques per reduir la contaminació de l'aigua i mesures per a la gestió forestal de boscos irregulars.

Geociències Barcelona CSIC

Geociències Barcelona CSIC és un centre d’investigació de Ciències de la Terra amb més de 50 anys d'història i amb projecció internacional. La seva principal missió és avançar en l’estudi i comprensió del Sistema Terra. Desenvolupem aquesta tasca mitjançant l’aplicació de metodologies experimentals d’avantguarda amb les quals assolim els objectius dels projectes de recerca sobre l’estructura i dinàmica de la Terra, els canvis mediambientals del registre geològic i els riscos geològics. 

GEOCAMB - UdG

El Centre de Geologia i Cartografia Ambiental (GEOCAMB) de la Universitat de Girona és un grup de recerca en geologia ambiental i aplicada, amb especial èmfasi en la dinàmica dels processos actius (la vulnerabilitat del medi i el risc que representen) i en l’estudi dels recursos hídrics superficials i subterranis. El centre té una reconeguda trajectòria en la resolució de problemes de geologia aplicada, valorització del patrimoni geològic i geoarqueologia.

ETSEA - UdL

L’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària (ETSEA) és un centre de la Universitat de Lleida (UdL), que té com a missió la formació de titulats universitaris i la investigació i transferència en els àmbits de: agro-alimentació, forests i veterinària. El centre destaca especialment per la seva elevada i prestigiosa producció científica, així com per l’oferta variada de diverses titulacions de grau, màster i doctorat, en aquests àmbits.

CTFC

El Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya és un centre de recerca públic en l'àmbit forestal i de desenvolupament rural. La seva missió és contribuir a la modernització i a la competitivitat del sector forestal, al desenvolupament rural i la gestió sostenible del medi natural, per mitjà de la recerca i la transferència de tecnologia i el coneixement a la societat.

CT BETA

El Centre Tecnològic en Biodiversitat, Ecologia i Tecnologia i Gestió Ambiental i Alimentaria (BETA) vol fer front a les problemàtiques ambientals que impliquin el tractament d’efluents gasosos, aigües residuals i residus sòlids orgànics municipals i industrials, considerant de manera especial els residus i subproductes generats en el sector agroalimentari. A més, és un centre pioner en la integració de l’estudi d’impactes ecològics, ambientals i econòmics.

CREAF

El CREAF és un centre de recerca públic en l’àmbit de l’ecologia terrestre amb més de 25 anys de trajectòria. La seva missió és generar nous coneixements i eines en l’àmbit de l’ecologia terrestre, especialment la forestal, per millorar la planificació i gestió del medi natural, rural i urbà. 

CEAB - CSIC

El CEAB-CSIC és un centre de recerca amb reputació internacional en els àmbits de l’ecologia, biologia i biodiversitat d’ecosistemes marins i d’aigües continentals. Amb més de 30 anys d’història, desenvolupa una investigació amb un fort component observacional i computacional que aporta nous coneixements per a l’ús i gestió racional dels ecosistemes aquàtics i ajuda a la predicció de nous escenaris ambientals.

Càtedra de l'Aigua, Natura i Benestar

La Càtedra interuniversitària de l’Aigua, Natura i Benestar té com a objectiu generar, difondre i transferir coneixement sobre el patrimoni natural de les Guilleries per tal d’ajudar a desenvolupar-hi un model de gestió territorial sostenible. En concret, les línies de treball s’enfoquen principalment en l’aigua, el territori i la biodiversitat. La Càtedra està impulsada conjuntament per l’Ajuntament de Sant Hilari Sacalm, la Universitat de Girona i la Universitat de Vic.

Càtedra d'Ecosistemes Litorals Mediterranis

La Càtedra d’Ecosistemes Litorals Mediterranis neix de la col·laboració de la Universitat de Girona i l’Ajuntament de Torroella de Montgrí per al coneixement, gestió i restauració dels espais naturals del litoral del Baix Ter i d’altres zones costaneres. Els objectius són promoure els estudis científics en l’àmbit de l’ecologia de zones humides del litoral, contribuir en la seva gestió i restauració.