Neix la primera base de dades mundial de vegetació de la Terra

Neix la primera base de dades mundial de vegetació de la Terra

Un estudi publicat l'any 2018.

Objectiu

Elaborar una base de dades de vegetació que pugui contenir fins a un milió de llistes completes d’espècies de plantes i els seus trets funcionals.

Mètodes bàsics

La base de dades de referència de vegetació alemanya ha estat l’exemple a seguir. Està administrada des de la Universitat Martin Luther Halle-Wittenberg i conté informació sobre aproximadament 200.000 parcel·les de vegetació, d’estudis publicats i no publicats.

Es va llançar la iniciativa “sPlot” per a la Recerca de Biodiversitat Integrativa (iDiv), per tal de desenvolupar i configurar la primera base de dades de vegetació global, unificant i fusionant els conjunts de dades existents.  El grup de recerca va combinar aquest conjunt de dades massius amb la base de dades més gran del món per trets de plantes anomenada “TRY”, que també és una plataforma de base de dades iDiv.

Resultats principals

La diversitat de la vegetació global es pot descriure basant-se en tan sols uns pocs trets de cada espècie. I alguns factors ambientals, com la pluja o la temperatura, no són tan essencials com es pensava per determinar els trets funcionals de les plantes.

”SPlot” conté actualment més de 1,1 milions de llistes de vegetació de tots els continents, recopilades en les últimes dècades per centenars d’investigadors de tot el món. Cada punt de la base és un lloc real amb coordenades precises i informació sobre totes les espècies de plantes que hi coexisteixen.

https://www.idiv.de/en/sdiv/working_groups/wg_pool/splot/splot_database.html

Conclusions

Donat que està disponible per al personal de recerca i/o gestió i planificació que ho demani, la base de dades “sPlot” és una oportunitat sense precedents per abordar nombroses qüestions de biodiversitat a escala global, incloent-hi els temes relacionats amb la distribució d’espècies de plantes no natives, i les similituds i diferències de les comunitats de plantes en les regions del món.