L'excés de nitrogen als sòls provinent de les emissions perjudica la salut dels boscos

L'excés de nitrogen als sòls provinent de les emissions perjudica la salut dels boscos

Un estudi sobre Ecologia funcional i Canvi Global publicat l'any 2014.

Objectiu

Valorar les repercusions del desequilibri nutricional dels sòls a una quarta part dels boscos europeus, que reben un excés d'aquest nitrogen degut a la contaminació.
Conéixer els factors que fan que els arbres tolerin millor un desequilibri nutricional dels sòls i comprendre com afecta l'excés de nitrogen a la salut dels arbres en funció de la seva concentració a les fulles ("el verí està en la dosi").

Mètodes bàsics

Valorem l'estat nutricional dels arbres a partir de les concentracions de nitrogen i de fòsfor a les fulles. La proporció d'aquests dos elements ens dóna una estimació de l'equilibri de nutrients disponibles per la planta. A continuació, comparem aquesta combinació de nutrients de les fulles amb l'estat de salut de l'arbre, que podem avaluar a partir del grau de decoloració i de defoliació de la seva capçada. Les dades provenen de l'ICP Forests, un programa de seguiment dels boscos a llarg termini, hi ha 876 parceles de bosc repartides per tota Europa.

Resultats principals

Quan augmenta la proporció entre el contingut de nitrogen i el contingut de fòsfor a les fulles, la salut dels arbres millora al principi, però a partir d'un punt crític s'agreuja. Aquest canvi de resposta davant l'equilibri dels nutrients disponibles és especialment visible en coníferes. En aquestes, a partir del moment en què la concentració de nitrogen és unes 7 vegades la del fòsfor, la salut dels arbres comença a empitjorar en lloc de millorar amb cada increment de nitrogen. En arbres caducifolis aquest fenòmen no és tan evident i comença més tard, quan la concentració de nitrogen multiplica per 15 vegades la del fòsfor. Pel que fa al paper que juguen les condicions climàtiques en la disponibilitat de nutrients, comprovem que la temperatura i les precipitacions són variables que influeixen tant directament com indirecta en la salut dels arbres: per exemple, la sequera pot portar al marciment de les fulles directament per la manca d'aigua i, indirectament pels canvis que l'aigua provoca en la disponibilitat de nitrogen als sòls. 

Conclusions

L'equilibri entre les concentracions de nutrients a les fulles ens ajuda a predir el marciment i la pèrdua de fulles dels arbres. Un desequilibri nutricional a favor del nitrogen té efectes perjudicials un cop arriba a un punt crític, especialment en coníferes. Alhora, la decoloració i la defoliació de les capçades dels arbres pot ser una manera de detectar a temps l'alteració dels sòls per augment del nitrogen que reben els boscos des de l'aire degut a la polució. En tot cas, és recomanable regular els nivells d'emissió per nitrogen per tal de limitar el desequilibri dels nutrients en els sòls.