La ramaderia tradicional al Montseny ajudarà la recuperació d’aus d’espais oberts

La ramaderia tradicional al Montseny ajudarà la recuperació d’aus d’espais oberts

Un estudi publicat l'any 2016.

Objectiu

Descobrir el perquè i com gestionar el descens de les poblacions d'aus pròpies d'hàbitats oberts

Mètodes bàsics

Programes de seguiment d'aus al Parc Natural del Montseny durant 12 anys.

Resultats principals

En només 12 anys, les poblacions d’aquests ocells s’han reduït prop del 44%, especialment en el període comprès entre els anys 2002 i 2007.

El descens d'aus es deu al canvi d’usos del sòl, que en els darrers 50 anys ha fet que la superfície dedicada a cultius i zones de pastura s’hagi reduït al Montseny a més de la meitat i hagi quedat substituïda sobretot per boscos, un procés que no només té lloc en aquest Parc Natural, sinó a bona part d’Europa.

Conclusions

Es necessari establir bases per tirar endavant mesures de protecció en favor de les especies d'aus d'espais oberts. Per fer-ho, s'està intentant recuperar les àrees mitjançant cremes controlades i selectives de matollars i amb ramaderia tradicional extensiva