La producció de llavors varia en funció del fenomen atmosfèric NAO

La producció de llavors varia en funció del fenomen atmosfèric NAO

Un estudi publicat l'any 2016.

Objectiu

Analitzar com afecta L'Oscil·lació de l'Atlàntic Nord (NAO), un fenomen atmosfèric que afecta la meteorologia de tot Europa, influeix en la quantitat i en el moment en què es produeixen les llavors. 

Mètodes bàsics

Recopil·lació de dades sobre producció de llavors de la base ICP Forests (International Co-operative Programme), preses a Europa entre 2002-2010.  S'examinen 76 tipus de boscs amb les espècies A. alba, F. sylvatica, P. abies, Ps. menziesii, Q. petraea i Q. robur distribuits per França, Alemanya i Luxemburg. 

Resultats principals

S’ha vist que la situació de la NAO a cada estació de l’any ―i no només a l’hivern, que és quan se sol estudiar aquest fenomen tradicionalment― té una gran influència en la quantitat de llavors produïda per part dels boscos. 

Per a espècies com el roure pènol, el faig i els avets és especialment important que la primavera sigui seca i càlida per a poder produir moltes llavors. D’aquesta manera, s’afavoreixen les condicions òptimes per a la pol·linització d’aquestes espècies, que dispersen el pol·len pel vent, la qual cosa afavorirà una gran producció de fruits. 

Conclusions

La situació de la NAO a cada estació de l'any és la millor predictora de la quantitat i la sincronia en la producció de llavors.