Els drons serveixen per validar la correcció radiomètrica de les imatges de satèl·lit

Els drons serveixen per validar la correcció radiomètrica de les imatges de satèl·lit

Un estudi publicat l'any 2018.

Objectiu

La nostra recerca vol demostrar que es poden utilitzar drons per validar les imatges de satèl·lit corregides radiomètricament.  

Mètodes bàsics

El repte de les correccions radiomètriques rau a aconseguir que la informació espectral que obtenen els diversos satèl·lits sigui coherent amb la realitat observada sobre el terreny, però també que ho sigui entre diferents captacions de diferents satèl·lits i al llarg del temps. Així, les correccions radiomètriques s'han de validar amb mesures de reflectància en superfície in-situ, és a dir, sense els efectes de l'atmosfera, per comprovar que les dades de satèl·lit corregides s'ajusten a la veritat del terreny.

 

Per fer-ho s’han utilitzat imatges captades per drons a baixa altura de vol (menys de 120 m) amb sensors amb una configuració espectral similar a la dels satèl·lits Landsat i Sentinel-2. Aquestes imatges de dron, calibrades al seu torn mitjançant dades de reflectància mesurades in-situ, s’han fet servir com a referència radiomètrica per validar imatges de satèl·lit corregides radiomètricament o fins i tot per a corregir-les radiomètricament

Resultats principals

El nou mètode ha permès ajustar les dades del satèl·lit a les dades captades amb dron, i garantir així que s’ajustin a la realitat observada a la superfície sense efectes de l’atmosfera.

Conclusions

A diferència dels satèl·lits, els drons tenen l’avantatge de volar a molt baixa altura, amb la qual cosa les imatges que capten els seus sensors no estan influenciades per tota l’atmosfera com passa amb els satèl·lits. A més, la dimensió dels seus píxels és molt petita (entre 1 i 10 cm). D’altra banda, tradicionalment aquesta validació es fa mitjançant espectroradiòmetres de camp operats per tècnics especialitzats, però aquesta tasca sol ser molt més lenta que el dron i l'àrea validada sol ser d'unes poques desenes de metres quadrats. A diferència dels operaris humans especialitzats, el drons també poden accedir a zones perilloses o restringides i permet també una quantificació rigorosa i georeferenciada. Així, una de les principals novetats de la nostra recerca és utilitzar un dron per mostrejar una àrea molt més gran i de manera molt més ràpida, que la mostrejada mitjançant un tècnic i un espectroradiòmetre de camp, però amb una fiabilitat similar a la que obtindria el sistema clàssic de validació.

 

L’ús de drons pot ajudar a obtenir unes dades adquirides pels satèl·lits d’observació de la Terra més ajustades a la realitat de la superfície terrestre. Això és important perquè el coneixement dels ecosistemes serà més acurat i es podrà fer un millor diagnòstic de la seva salut o les seves característiques. Allà on sigui d’especial interès, es poden fer volar drons en el moment de pas dels satèl·lits i obtenir així una sèrie temporal d’imatges molt més coherent del que s’obté fins ara, assolint una informació més acurada de l’estat i l’evolució d’ecosistemes concrets. El baix cost del mètode presentat permet que no sigui restringit a països rics o a institucions selectes, sinó que es pot utilitzar a  pràcticament totes les àrees protegides del planeta.