El verd urbà ens protegeix diferent en funció del sexe i gènere

El verd urbà ens protegeix diferent en funció del sexe i gènere

Un estudi publicat l'any 2022.

Objectiu

Avaluar les diferències en quant a sexe i gènere en la relació entre el verd urbà i la salut cardiometabòlica.

Mètodes bàsics

Revisió bibliogràfica. 

S’ha fet una revisió sistemàtica seguint les directrius PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses). Es van revisar les bases de dades de Web of Science, Scopus, i PubMed, cercant diferents paraules claus relaciones amb els efectes del verd urbà en la salut cardiometabòlica i les diferències entre sexe i gènere. Per tal de seleccionar els articles que s’adequaven a la cerca, es van gestionar mitjançant la web de RayyanQCRI. Primer es van extreure els duplicats, els articles que no eren en anglès i realitzats en plantes i animals. Després es van revisar els títols dels articles, posteriorment els resums, fins a arribar a llegir tot el seu contingut. Es va passar d’un nombre inicial de 2407 articles a incloure 22 articles. 

Resultats principals

El verd urbà protegeix contra els factors de risc cardiovasculars, algunes malalties i la mortalitat.

El verd urbà és més beneficiós per a les dones pel que fa a la possibilitat de patir ictus i en relació als factors de risc cardiovascular, mentre que els homes queden més protegits de les malalties cardiovasculars.

Conclusions

La planificació d’espais verds hauria d’integrar una perspectiva de gènere.

Futures investigacions haurien d’examinar el sexe i gènere quan es relacionen amb el verd urbà i la salut, i tenir en compte el col·lectiu de persones que no s’ajusten a la binaritat.