Efectes de la temperatura i la precipitació en el balanç de carboni dels ecosistemes

Efectes de la temperatura i la precipitació en el balanç de carboni dels ecosistemes

Un estudi sobre Ecologia funcional i Canvi Global publicat l'any 2011.

Objectiu

Comprovar les respostes a nivell d'ecosistema de l'escalfament, l’alteració de la precipitació, i la seva combinació mitjançant un meta-anàlisis. Veure com aquestes respostes varien amb el tipus de vegetació i el clima.

Mètodes bàsics

Síntesi de les dades procedent de 85 estudis de diversos hàbitats: tundra, boscos boreals de fulla perenne, boscos temperats caducifolis, matollars, pastures i deserts. S’ha observat el creixement de les plantes i el carboni de l’ecosistema, tenint en compte les variables de la biomassa, la producció primària neta, la respiració, l’intercanvi net de l’ecosistema i la fotosíntesi.

Resultats principals

S’ha observat que l’escalfament experimental i l’augment de les precipitacions estimulen el creixement de les plantes i els fluxos de carboni de l’ecosistema, mentre que si la precipitació disminueix l’efecte és el contrari. L'escalfament estimula significativament la producció primària neta total, incrementa la fotosíntesi i la respiració de l’ecosistema. La reducció experimental de la precipitació redueix la producció primària neta del sòl i l’intercanvi net de l’ecosistema, mentre que un augment en la precipitació l’incrementa.

Conclusions

La productivitat de la planta i els fluxos de carboni de l’ecosistema generalment mostren major sensibilitat a l’increment de precipitació que a la disminució. Els efectes interactius de l’escalfament i l’alteració de la precipitació tendeixen a ser més petits dels esperats per l'addició d’un sol efecte, tot i que el baix poder estadístic limita la solidesa d’aquestes conclusions. Són necessaris nous experiments en que es combini la temperatura i la precipitació per tal de determinar la importància de les interaccions entre aquestes dues variables en el balanç de C de l’ecosistema terrestre sota les condicions climàtiques futures.