Control de malalties i paràsits d'abelles

Control de malalties i paràsits d'abelles

Un estudi sobre Biodiversitat publicat l'any 2011.

Objectiu

Investigar la hipòtesi que el maneig excessiu de les abelles Osmia lignaria hivernades provoca un decreixement en l’establiment de femelles als nius.

Mètodes bàsics

S’ha realitzat una agitació (200 rpm durant 2 minuts) a les abelles mentre hivernen, com una aproximació al maneig excessiu.  S’han alliberat en un hort i s’ha mesurat l’establiment de les abelles en el niu.   

Resultats principals

No s’observen diferències significatives en la proporció de femelles sacsejades i no sacsejades que es troben al niu.

Conclusions

S’ha demostrat que el maneig excessiu de les abelles hivernants no afecta negativament a l’establiment de les abelles al niu. Aquests resultats són útils pels productors d’aquestes abelles que volen controlar malalties i paràsits mitjançant l’eliminació d’abelles sanes en els seus capolls dels nius per emmagatzematge a l’hivern.