Com ha canviat la coberta de vegetació d'un Parc Nacional dels Pirineus des de la seva declaració com a àrea protegida

Com ha canviat la coberta de vegetació d'un Parc Nacional dels Pirineus des de la seva declaració com a àrea protegida

Un estudi sobre Anàlisi ambiental del territori i SIG publicat l'any 2011.

Objectiu

Analitzar els canvis en les cobertes del sòl en el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, designat com a àrea protegida fa 55 anys. 

Mètodes bàsics

S'analitzen els canvis espaciotemporals en el patró de cobertes del sòl i la dinàmica forestal entre 1957 i 2005 i es comprova la hipòtesi que els canvis en les cobertes del sòl i en la dinàmica forestal van en la direcció d’incrementar l’àrea forestal.  S’ha tingut en compte l'expansió de la superfície forestal i l’augment de la coberta dels boscos ja presents al 1957. S’ha examinat si el nivell de conservació del Parc determina el patró de canvis de les cobertes del sòl a la zona, comparant els resultats obtinguts dins al Parc amb les altres àrees no protegides de la perifèria.

Resultats principals

La superfície de bosc dens ha augmentat en les àrees protegides i en les no-protegides de la perifèria, degut a la reducció de les activitats silvícoles. La zona de la perifèria mostra major taxa de canvis entre 1957 i 2005 que les àrees incloses en el Parc.

Conclusions

S’observa major increment de la coberta forestal entre els anys 1957 i 2005 a la zona de la perifèria del Parc Nacional, relacionat possiblement amb una major superfície de talussos i zones rocoses, i amb l’abandonament i transformació de les activitats forestals de les zones menys elevades.