Com coneixem els requeriments de fred i calor en ametllers i pomeres?

Com coneixem els requeriments de fred i calor en ametllers i pomeres?

Un estudi publicat l'any 2019.

Objectiu

Estimar els requisits de fred i calor (en porcions fredes, PC, i graus d'hores de creixement, GDH respectivament) d’ametllers i de pomeres, cultivats en clima mediterrani.

Mètodes bàsics

Les mesures es van prendre en 25 varietats d’ametllers i 12 de pomera, que inclouen genotips de floració primerenca i tardana.

A partir de les series històriques de les que disposa l’IRTA, es van analitzar registres fenològics i de temperatura a llarg termini, mitjançant regressió de mínims quadrats parcials. 

Els experiments formen part del projecte Life Medacc (http://medacc-life.eu/ca)

Resultats principals

La principal diferència entre els genotips primerencs i tardans va ser el requeriment de refredament, que variava des de 8.40 CP de genotips primerencs fins 55.41 CP de genotips extra tardans.

No obstant això, atès que totes les varietats d'ametlles en aquest estudi aconsegueixen amb força facilitat els requisits de refredament, les variacions anuals en les dates de floració reals per a cada genotip es regeixen per la variabilitat de les temperatures mitjanes de forçament.

Per contra, diferents combinacions de fred i calor van donar com a resultat dates de floració mitjanes similars per als conreus de poma estudiats.

La temperatura mitjana en les fases de refredament i forçament va determinar la data de floració en la ubicació estudiada.

Les fases de fred i calor mostren solapaments i separacions al llarg del període pre floració.

Conclusions

Malgrat algunes limitacions, l’anàlisi de mínims quadrats parcials ha demostrat ser una eina útil per definir les fases de fred i forçament. No obstant això, atès que la delimitació d'aquestes fases determinen la quantitat total de CP i GDH, es necessiten mesures addicionals per investigar la transició d'aquestes fases.