Com afecta la distribució de recursos al creixement i la reproducció dels arbres

Com afecta la distribució de recursos al creixement i la reproducció dels arbres

Un estudi sobre Ecologia forestal i Incendis publicat l'any 2011.

Objectiu

Examinar l’equilibri entre els trets reproductius i altres trets vitals a nivell de tiges i branques en roures endèmics de Califòrnia, Quercus lobata, durant un any, i determinar si la producció de glans causa una reducció en el creixement vegetatiu.

Mètodes bàsics

S’ha investigat durant un any la producció de glans d’una població específica de Quercus lobata a Califòrnia. S’han examinat els resultats de l’experiment en parcel·les dividides a nivell d’arbre, branques i tiges per tal d’observar si hi ha equilibri entre el creixement i la reproducció en diferents casos: arbres amb elevada producció de glans versus baixa producció de glans; branques reproductives versus branques no reproductives; i tiges amb glans versus aquelles que no tenen glans a les branques reproductives i no reproductives. S’ha establert la relació causal directa i indirecta entre la biomassa dels anys anteriors, el creixement dels brots i la producció de glans mitjançant un path anàlisi.

Resultats principals

S’ha observat que als arbres amb baixa i elevada producció de glans, les branques sense glans es troben localitzades al costat de les branques reproductives mostrant una reducció del creixement vegetatiu, però la reducció del nivell de creixement en les branques portadores de glans es produeix només en els arbres de baixa producció. El factor principal que determina la biomassa dels glans és la disponibilitat dels recursos locals, mesurats com el creixement de l’any anterior. Els costos de reproducció varien entre els diferents nivells jeràrquics, suggerint un cert grau d’autonomia fisiològica dels brots en termes de producció de glans. Els costos també difereixen entre els arbres amb diferents produccions de glans, suggerint que arbres amb gran producció de glans tenen més recursos disponibles per assignar al creixement i la producció de glans i compensar els costos locals immediats de producció de llavors.

Conclusions

Es proporciona una nova comprensió dels mecanismes de la sincronia anual que mostren els arbres d’una mateixa zona en la producció de glans com a estratègia reproductiva.