Cartografia dels hàbitats del Parc de la Serralada Litoral

Cartografia dels hàbitats del Parc de la Serralada Litoral

Un estudi publicat l'any 2013.

Objectiu

L’objectiu és obtenir una cartografia de detall (a escala 1:10.000) dels hàbitats CORINE i dels hàbitats d’interès comunitari (HIC) del territori del Parc de la Serralada Litoral, com a eina per a la gestió, la recerca i la docència.

Mètodes bàsics

La llegenda és la llista dels hàbitats CORINE de Catalunya, publicada al Manual dels hàbitats de Catalunya. Els elements geomètrics són polígons i punts, els quals s'emmagatzemen en dues capes independents, cadascuna amb la seva base de dades.

A cada element geomètric (polígon o punt), només s'hi pot representar un sol tipus d'hàbitat. En el cas dels punts, s'ha afegit a la base de dades una estimació de la superfície que cobreix l'hàbitat en l'indret assenyalat pel punt. A les dues capes (polígons i punts), i per a cada hàbitat, s'indica també si està inclòs en l’annex I de la Directiva 97/62/CEE (hàbitats d’interès comunitari, HIC), i la seva categoria (prioritari o no).

L’aixecament del mapa combina la fotointerpretació d’ortoimatges amb el treball de camp (anys 2010, 2012 i 2013).

 

Resultats principals

En el conjunt de l’espai natural (7.366 ha) s’han pogut delimitar 2.664 polígons i 611 punts. En total s’han reconegut 114 hàbitats i 15 hàbitats d’interès comunitari (HIC); d’aquests 15, n’hi ha 3 que tenen el caràcter de prioritari. A més, el treball sobre el terreny ens ha permès localitzar algunes espècies que representen novetats florístiques per al Parc de la Serralada Litoral o àrees properes, o noves poblacions de plantes rares o no retrobades des de fa força temps. També s’ha elaborat una cartografia de flora exòtica, que conté 64 tàxons i 354 punts

El mapa d'hàbitats de la Serralada Litoral

Conclusions

Es disposa d’una cartografia precisa de tots els hàbitats del Parc de la Serralada Litoral i àrees adjacents, tant dels que ocupen grans superfícies com dels que es troben sempre en àrees molt reduïdes. Aquest document ha d’esdevenir una eina imprescindible en la gestió d’aquest espai natural, així com en projectes de recerca o de divulgació relacionats amb la inventariació i la conservació de la biodiversitat.