Cartografia dels hàbitats del Parc de la Serralada de Marina

Cartografia dels hàbitats del Parc de la Serralada de Marina

Un estudi publicat l'any 2010.

Objectiu

L’objectiu és obtenir una cartografia de detall (a escala 1:10.000) dels hàbitats CORINE i dels hàbitats d’interès comunitari (HIC) del territori del Parc de la Serralada de Marina, com a eina per a la gestió, la recerca i la docència.

Mètodes bàsics

La llegenda és la llista dels hàbitats CORINE de Catalunya, publicada al Manual dels hàbitats de Catalunya. Els elements geomètrics són polígons i punts, els quals s'emmagatzemen en dues capes independents, cadascuna amb la seva base de dades.

A cada element geomètric (polígon o punt), només s'hi pot representar un sol tipus d'hàbitat. En el cas dels punts, s'ha afegit a la base de dades una estimació de la superfície que cobreix l'hàbitat en l'indret assenyalat pel punt. A les dues capes (polígons i punts), i per a cada hàbitat, s'indica també si està inclòs en l’annex I de la Directiva 97/62/CEE (hàbitats d’interès comunitari, HIC), i la seva categoria (prioritari o no).

L’aixecament del mapa combina la fotointerpretació d’ortoimatges amb el treball de camp (any 2010).

Resultats principals

En el conjunt de l’espai natural (3.862 ha) s’han pogut delimitar 978 polígons i 217 punts. En total s’han reconegut 98 hàbitats i 11 hàbitats d’interès comunitari (HIC); d’aquests 11, n’hi ha dos que tenen el caràcter de prioritari. A més, el treball sobre el terreny ens ha permès localitzar algunes espècies que representen novetats florístiques per al Parc de la Serralada de Marina o àrees properes, o noves poblacions de plantes rares o no retrobades des de fa força temps.

El mapa d'hàbitats de la Serralada de Marina

Conclusions

Es disposa d’una cartografia precisa de tots els hàbitats del Parc de la Serralada de Marina i àrees adjacents, tant dels que ocupen grans superfícies com dels que es troben sempre en àrees molt reduïdes. Aquest document ha d’esdevenir una eina imprescindible en la gestió d’aquest espai natural, així com en projectes de recerca o de divulgació relacionats amb la inventariació i la conservació de la biodiversitat.