Vivències de la ciència ciutadana al voltant de la natura

Vivències de la ciència ciutadana al voltant de la natura

Un estudi publicat l'any 2022.

Objectiu

Apropar aquesta pràctica científica i ciutadana als centres educatius i, especialment, potenciar-ne els aprenentatges realment vivencials i transformadors. D'aquesta manera s'intenta aconseguir l'objectiu de comprometre a tota la ciutadania en la millora de l’estat de la natura.

Mètodes bàsics

La guia es divideix en els següents apartats: 

  • La ciència ciutadana: Ens explica el significat del concepte, la seva evolució i quina relació té amb la natura i l'educació. 
  • Aportacions educatives de la ciència ciutadana: Parla de les potencialitats i l’impacte educatiu que poden tenir els projectes de ciència ciutadana, amb èmfasi sobre com el seu disseny i l’organització de les activitats educatives a l’entorn de la recerca pot amplificar els aprenentatges entre les persones participants i la comprensió de la realitat que els envolta, fer-les, per tant, més capaces de prendre decisions i actuar de manera més responsable, i empoderar-les per a ser un agent de transformació social.
  • Experiència i aprenentatges: En aquest apartat s'exposen diferents projectes de ciència ciutadana, alguns consolidats i d’altres emergents, agrupats en 10 àmbits de recerca i d’intervenció en l’entorn natural, tot apuntant les mirades, la intencionalitat i les pràctiques educatives de diferents centres que els estan duent a terme (per exemple: ocells, plantes, rius, papallones, mar i litoral, etc.).
  • 15 consells que poden ajudar.

Conclusions

En conjunt, la Guia pretén donar a conèixer aquests i d’altres projectes de ciència ciutadana i ajudar als centres educatius a convertir-los en veritables experiències d’aprenentatge significatiu i vinculades al currículum. En treballen l’estructuració o seqüenciació, el foment de la participació activa d’infants i joves o la revisió de metodologies educatives.